پوشش بیمه ای در اربعین پوشش بیمه ای بسیار خوب و کامل بود اما بیشتر از آنچه که از مردم دریافت شود ، در اربعین برای خسارت ها پرداخت شد.

فوت تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما می تواند نشان دهنده اهمیت این موضوع باشد. در حقیقت این نکته را باید مدنظر قرار داد که پوشش بیمه ای در سایر زمینه های بیمه ای با توجه به دریافتی می تواند به همان نسبت پرداختی را هم داشته باشد ، اما در رابطه با پوشش بیمه ای اربعین هزینه ی بسیار کمی دریافت شد و باید خسارت های مربوط به فوت یک فرد یعنی چند برابر اصل آن پرداخت شود که هزینه های بسیار زیادی را بر روی بیمه کشور قرار داد.

پوشش بیمه ای که در اربعین هزینه ای زیاد دربرداشت!

تناسب مالی در هر زمینه ای می تواند در چنین روزی مشکل گشا باشد ، اما با توجه به بحث مربوط به ترغیب مردم برای حضور در این راهپیمایی ارزشمند و با توجه به این که علاوه بر راهپیمایی باید فریضه های مهم تری را ارزش می گذاشتند ، با وجود بیمه این راه برای آنها امن تر شد. البته اکثر افرادی که در این مسیر فوت کردند به دلیل تصادفات جاده ای بود و خوشبختانه درصد کمی از پوشش بیمه ای خارج بودند . اما برای همه ی بیمه شده ها پرداختی ها به موقع انجام شد.

صنعت بیمه در این راستا خدمات بسیار ارزشمندی را ارائه نمود که واقعا نمی توان از زحمات تیم های سیار در این مسیر غافل شد. تیم های ارزیابی که در محل حاضر شدند تا میزان خسارت ها را تخمین بزنند و پس از آن پیگیری ها برای دریافت خسارت ها بی نظیر بود. این قراردادها و پرداختی ها نشان دهنده آن است که صنعت بیمه می تواند مسئولیت های بسیاری را بر دوش بگیرد و به نحو احسن به آن بپردازد.

پوشش بیمه ای که در اربعین هزینه ای زیاد دربرداشت!

برآورد کلی برای خسارت ها عدد   ۱۵۶میلیارد ریال را نشان می دهد که این میزان تنها برای افرادی بوده که به تعداد شصت و پنج نفر جان خود را از دست داده اند و دچار حادثه شدند. علاوه بر آن سی میلیارد ریال برای تعداد ۷۸ فوت شده به صورت عادی پرداخت می شود. همچنین به دلیل خدمات بیمارستانی ارائه شده باید مبلغی در حدود بیست میلیارد ریال هم برای بیمارستان ها در عراق پرداخت شود. در نهایت خدمات پاراکلینیکی متنوعی که همه ی آنها با هزینه همراه بوده و بیمه پرداخت را برعهده دارد.

نظر شما درباره پوشش بیمه ای  در اربعین چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

رسانه 7