طرحی به صورت آزمایشی در ایران راه اندازی شده تا بتوان مراقبت از منزل را به صورت روتین انجام داده و این مراقبت تنها برای شش بیماری در نظر گرفته می شود.

در ایران تنها برای شش بیماری خاص مراقبت از منزل به صورت یک طرح آزمایشی بسیار حساس راه اندازی شده تا نتیجه ی مربوطه بررسی شود. این طرح می تواند پرستاری از بیماران را در منزل به بهترین شکل به منظور رسیدگی هرچه بهتر پس از ترخیص از بیمارستن پیگیری نماید. پیگیری بیماران رفته رفته می تواند با روند بهتری همراه شود. بیماران از بستری شدن در محیط بیمارستان رها شده و در منزل خود همان خدمات را با همان کیفیت دریافت می کنند.

پوشش بیمه ای مراقبت از منزل در ایران

شش بیماری که مورد مراقبت قرار می گیرد در زمره ی بیماری هایی قرار دارند که عموماً به صورت طولانی مدت بوده و نیازمند پیگیری بیشتر است. در واقع این پیگیری ها باید به صورت  روتین انجام شده و بیمار در هیچ حالتی مورد غفلت قرار نگیرد. بیمارانی که به هر دلیلی در آی سی یو بستری شده اند، بیمارانی که به بیماری سرطان مبتلا هستند، همچنین بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی از نوع قلب، بیماران مبتلا به سی.وی.ای و سی.یو.پی.دی، علاوه بر آن بیمارانی که زردی طولانی مدت دارند. بیماران مبتلا به زردی یعنی نوزادان نیاز به بستری در محیط بیمارستان نداشته و خدمات پرستاری و دستگاه مربوطه در منزل برای آنها فراهم می شود.

در این شرایط یعنی خدمات پرستاری در منزل بیمارانی که بستری شده اند می توانند به راحتی از بیمارستان ترخیص شده و در مدت زمان کوتاه تری در منزل در فضایی که به آن عادت دارند و در کنار خانواده خود بهبودی را تجربه کنند.  تعداد پرستارانی  برای مراقبت در منزل به کار گرفته می شوند در حدود نه هزار و حتی در آینده ای نزدیک پنج هزار پرستار دیگر هم جذب خواهد شد.

همچنین ببینید :  وضعیت وخیم بیمه ها در ایران

پوشش بیمه ای مراقبت از منزل در ایران

پرستارانی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند معوقه هایی دارند که برای بهبود عملکرد آنها نیاز است تا این معوقات به زودی پرداخت شوند.

نارضایتی های بیماران در این روش به نسبت قبل کمتر بوده و عموماً می توان انتظار داشت که بهبودی بیماران هم سریع تر اتفاق می افتد. با راه اندازی طرح مراقبت بیمار در منزل هزینه های مربوط به بستری شدن بیمار در بیمارستان هم برای دولت و هم برای خانواده ها کمتر از هزینه پرستاری در منزل خواهد بود.

نظر شما درباره پوشش بیمه ای مراقبت از منزل در ایران چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز