یکی از مهم ترین اتفاقات در دنیای بیمه الکترونیکی شدن و حذف شدن برگه های کاغذی از سیستم خواهد بود که رفته رفته در ایران هم آغاز می شود.

با توجه به این که در دولت الکترونیک قرار داریم یکی از مهم ترین اتفاقات مربوط به آن را می توانیم در رابطه با الکترونیکی شدن کارها بدانیم. تا زمانی که سیستم های الکترونیکی به روی کار آیند می توانیم انتظار داشته باشیم که تمامی کارها با سرعت بسیار زیادی انجام خواهند شد. خسارت های مالی که به وجود آمده در سریع ترین زمان ممکن بررسی و اعمال می شوند. هرچه سرعت کار بالا رود دقت بیشتر شود در نهایت می توانیم انتظار این را داشته باشیم که هر نوع سوء استفاده از آن کاسته خواهد شد.

پرونده های خسارت خودرو الکترونیکی خواهند شد!

سوء استفاده ها در زمینه ی مربوط به خسارت های خودرو همیشه وجود داشته و وجود دارند ، اما مهم ترین اتفاق را می توانیم به زمانی نسبت دهیم که تمامی این موارد با یک روش کمتر می شوند. هزینه ها به میزان بسیار زیادی کاهش خواهند یافت. حذف شدن کاغذها یکی از برنامه هایی است که اخیرا در کشور باب شده است و برای این که درختان کمتری قطع شوند این روش تأثیر به سزایی در اداره امور خواهد داشت.

کمیته ای در این خصوص به روی کار آمده است ، این کمیته می تواند در هر جایی و در هر زمینه ای یک وحدتی را ایجاد نماید. در خصوص پرونده های مربوط به خودرو این وحدت برای یکپارچه کردن پرونده ها  و سیستمی خواهد بود که دسترسی به آن در هر جایی امکان پذیر باشد. بخشنامه ها هم در این مسیر می توانند به صورت کاملا الکترونیکی برای افراد ارسال شوند. بنابراین استفاده از کاغذ به صورت کامل از بین می روند ، بایگانی ها همگی به صورت اینترنتی می شوند.

پرونده های خسارت خودرو الکترونیکی خواهند شد!

خسارت ها می توانند از نوع مالی یا از نوع بدنه باشند ، بنابراین این بسیار ارزشمند است که ما از کدام یکی از آنها استفاده می کنیم. در این راستا تعداد برگه های کاغذی بسیار کمتر استفاده می شوند ، در واقع تنها در کارهای ضروری از آن استفاده می کنیم. اولین شرکتی که قصد دارد تا تمامی پرونده های خود را به چنین شکلی الکترونیکی کند بیمه دی است ، این اولین شرکت و اولین گام در زمینه بیمه برای کمتر استفاده نمودن از کاغذ خواهد بود که رفته رفته در کل سیستم جای خواهد افتاد.

نظر شما درباره پرونده های خسارت خودرو الکترونیکی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز