تعداد زیادی از بیماران وجود دارند که نیازمند بررسی‎های بیشتر بوده و در واقع باید بگوییم که برای این بیماران باید برنامه ریزی‎هایی مربوط به سلامت بیشتر و همگانی را انجام داد.

تعداد بیماران زیاد است اما این موضوع نمی‎تواند از اصل این قضیه بکاهد، در حقیقت می‎توانی گفت باز هم با این وجود باید سلامت عمومی حفظ شود. سلامت برای همه است، بنابراین می‎توان گفت که باید این سلامتی را بین بیماران گسترش داد. پرونده‎های الکترونیکی وجود دارند که در واقع می‎توانند سلامتی آنها را نیز نشان دهند. این پرونده می‎تواند خلاصه‎ای از اقدامات انجام شده برای آنها را نمایش دهد. ما باید بتوانیم به مروز زمان این فرهنگ را در جامعه خود جای دهیم و به نوعی بتوانیم سلامتی را در بین مردم نیز باب کنیم.

پرونده سلامت را برای همه بیماران در نظر بگیریم!

سامانه‎ای جدید برای نسخه نویسی وجود دارد که در واقع می‎تواند نسخه‎هایی به روز و با ارزش را نیز بنویسد. این نسخه‎ها را باید بتوان از طریق سامانه‎ای که به صورت الکترونیکی وجود دارد به صورت آنلاین به داروخانه‎ها هم انتقال داد. در حدود سی و یک استان وجود دارند که می‎توانند از این فرایند بهره ببرند. در واقع این روش می‎تواند در امر ویزیت سرعت بیشتری را ایجاد نماید. هرچه پرونده‎ها و اطلاعات خواناتر و شفاف‎تر باشند قطعا می‎توانند نتیجه‎ی مطلوب‎تری به همراه داشته باشند. دولت الکترونیک باید بتواند تا به وعده‎های خود در این زمینه نیز عمل نماید.

برای حفظ سلامت و اشاعه‎ی آن علاوه بر سامانه نسخه نویسی که وجود دارد می‎توانیم به همگان ثابت کنیم که یک نوع سامانه دیگر هم وجود دارد که ما آن را سامانه پرونده الکترونیکی می‎دانیم. علاوه بر آن باید سیستم ارجاع قوی را به روی کار بیاوریم. پزشک خانواده هم در این راستا نقش بسیار با ارزشی دارد، زیرا این سامانه و این سیستم به فعالیت‎های او برای حفظ سلامتی و مراقبت نمودن از فرد و خانواده‎اش باز می‎گردد.

اگر ما بتوانیم این سامانه را نیز برگزار کنیم، قطعا می‎توانیم به این نکته هم همواره توجه نماییم که سیستم مدیریتی بسیار خوبی برقرار خواهد شد. هویت‎ها همگی مشخص هستند، علاوه بر آن خدمات بسیاری برای مردم انجام می‎شود و بیماران نیز سلامت را از قبل باید به دست آورند. زمانی که بتوانیم سلامتی را حفظ کنیم، در نهایت می‎توانیم از مصرف هر نوع دارو پیشگیری به عمل آوریم.

پرونده سلامت را برای همه بیماران در نظر بگیریم!

داروها خرج‎های اضافی هستند که بر دوش این سیستم بهداشتی در کشور قرار داده شده‎اند و در واقع هیچ نوع مزیتی هم ندارند. با اندکی تلاش ما، این سیستم نیز به مرحله‎ی اصلی خود یعنی سلامت همگانی می‎رسد. اگر ما بتوانیم از استفاده نمودن داروهای وارداتی موجود به نوعی پیشگیری به عمل آوریم یعنی درصد بسیار زیادی از هزینه‎های چند برابری را کاهش دهیم.

نظر شما درباره پرونده سلامت چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز