همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

یکی از سؤالاتی که شاید ذهن بسیاری از افراد را درگیر کند ، میزان هزینه ی بیمه اختیاری در سال جاری است. زیرا این بیمه و هزینه ی آن برای بسیاری از افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علت این امر آن است که بیمه اختیاری در حقیقت از سوی کسی صورت نگرفته و فرد خود به این کار ناقدام نموده است. مسلما میزان پرداخت این هزینه برای بسیاری از افرادی که در جایی کار رسمی ندارند مهم خواهد بود و باید از جیب خود پرداخت کرده و سپس از مزایای آن استفاده نمایند.

هزینه ی بیمه اختیاری به گونه ای نیست که بتوان از آن صرف نظر کرده و به صورت کلی از بیمه منصرف شد. زیرا مزایایی که در ادامه برای شما به وجود می آید ، پرداخت چنین هزینه هایی به چشم نمی آید. معمولا زمانی که شما برای بیمه اختیاری اقدام می کنید ، میزان حقوقی که اعلام کرده اید مبنایی برای استفاده و پرداخت حق بیمه می باشد. این اطلاعات پس از بررسی و تحقیقات باید به اثبات برسد. هر سال یک بخشی از آن به عنوان یک پایه برای پرداخت هزینه ی بیمه اختیاری می شود که امسال این درصد به بیست و شش رسیده است که عدد خوبی است و فشار زیادی را به خانواده ها تحمیل نخواهد کرد.

هزینه ی بیمه اختیاری

اما به یاد داشته باشید که تها با پرداخت یک هزینه ی بسیار کم می توانید به راحتی از مزایی که یک فرد بازنشسته در اختیار دارد بهره مند شوید. همه چیز بستگی به میزان حقوقی دارد که شما دریافت نموده اید. هرچه این میزان بیشتر باشد ، درست است که شما حق بیشتری را باید پرداخت کنید ، اما در نهایت باید به این نتیجه برسید که در آینده ای که برای همه اتفاق می افتد و پیر و ناتوان خواهید شد این بیمه و مزایای آن یک عصای چوبی قوی برای راه رفتن و امید داشتن است.

همچنین ببینید :  زنان در بستن قرار داد شرکت های بیمه ای جسورتر از مردان هستند!

در بیمه های اجباری چنین درصدی نیست و به دلیل مزایای مختلفی که این بیمه دارد ، 30 درصد باید پرداخت صورت گیرد. که تنها درصدی زیر ده درصد برای کارگر بوده و بیشترین میزان پرداختی توسط کارفرمای مربوطه ی می باشد که از کنار کار این کارگر سودی هم به جیب آن می رود.
در صورتی که شما هر یک از مزایای مختلف بیمه ای را تمایل به استفاده داشته باشید ، یک درصدی به حق بیمه ی شما افزوده می شود و هزینه ی بیمه اختیاری بیشتر از حالت معمولی می شود، اما در عوض یک سری کمک هایی در مواقع مختلف برای شما فراهم شده است که بتوانید از آن بهره مند شوید.