همانطور که در مطلب قبل گفته شد، بیمه بافندگان در سال جاری به صد در صد رسیده که از این مقدار بغیر از بیمه بیکاری که 3درصد است، در حقیقت از 30درصد، 27 درصد آن در نظر گرفته می‎شود که از این درصد هم 20درصد توسط دولت و تنها 7درصد توسط فرد پرداخت می‎گردد. در نتیجه فرد تحت پوشش از تمامی مزایای بیمه بافندگان همچون خدمات درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری هم برخوردار می‏‎شود. اما در گذشته بیمه بافندگان تنها پنجاه درصد بود که از این میزان درصد می‎توان گفت که بزرگترین مزیت تنها بیمه بازشستگی و مستمری بگیری برای بافندگان عزیز بود.

اطلاع رسانی نادرست، مشکل اول

متأسفانه از تعداد بافندگان موجود و همچنین افرادی که شرایط لازم برای بیمه شدن را دارند تنها یک چهارم آنها به این بیمه دست یافته‎اند. تنها به علت اینکه اطلاع رسانی به این عزیزان که در خانه مشغول به کار هستند بسیار کم است. در نتیجه از بیمه بافندگان و شرایط آن که خود آنها هم در این زمره قرار دارند بی اطلاع هستند. اما اگر این افراد هم به نحوی باخبر شوند می‎توان گفت که کمبودهای موجود به راحتی از بین خواهد رفت.

همچنین یکی از خبرهای بد در کنار خبر خوب اخیر، این است که یک تعداد از بافندگان عزیزی که بیمه شده بودند نیز از بیمه کنار زده شدند و در حق آنها کوتاهی شد. علت چنین امری مشخص نیست، اما نباید در سری جدید بیمه شدگان کوتاهی صورت گیرد و باید بیمه بافندگان برای افرادی که لیاقت آن را دارند در نظر گرفته شود.

بیمه بافندگان

باگ‎های بازرسی بیمه

بازرس بیمه، بازرس اتحادیه و بازرس صنعت و معدن هر سه برای بازرسی به نزد بافندگان می‎روند تا بیمه بافندگان را برای آنها قطعی کنند. اما در شهرهایی به غیر از تهران بازرس بیمه به تنهایی بازرسی را انجام می‌دهد، فرد مورد نظر به هر علتی در خانه نیست. بیمه فرض را بر این می‎گذارد که فرد کاری انجام نمی‎دهد و در نهایت بیمه بافندگان را برای چنین فردی قطع می‎کند. در صورتی که در ابتدا باید اخطاری داده شود، بار دوم و سوم هم اخطار بدهند و در نهایت اگر فرد عکس العملی نشان نداد، در آن زمان می‎توانند بیمه را قطع کنند.

در صورتی که دولت بتواند در خصوص بیمه بافندگان سه برابر بودجه سال پیش را بپردازد، در حدود نود درصد این مشکلات حل خواهد شد. زیرا یکی از دلایل چنین اقدامات غیرقانونی کمبود بودجه می‎باشد که به هر علتی کار قانونی نبوده و نیاز به پیگیری دارد. اما اگر برای بیمه تأمین اجتماعی این مشکل مالی حل شود، دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد. اگر ما اقدامی که بازرسان بیمه تأمین اجتماعی را در خصوص بیمه بافندگان با حالت عادی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در این دو حالت کاملا برعکس عمل می‎شود.

به عنوان مثال زمانی که بازرس تأمین اجتماعی به یک شرکتی برای بازرسی سر می‎زند هر فردی که در آنجا کار می‎کند را در زیر گروه خود قرار می‎دهد. اما در بیمه بافندگان عکس این حالت عمل می‎کند. زیرا  نیاز است تا 20درصد توسط دولت پرداخت شود و به همین دلیل میزان بار مالی برای تأمین اجتماعی بالا است.

اما اگر این موارد به دست اتحادیه سپرده شود به خصوص بیمه بافندگان، آنها با راه حل‌هایی که ارائه می‎دهند بهترین شرایط را برای فرد و همچنین بیمه تأمین اجتماعی پدید می‎آورند تا شرایط به نفع همه باشد. اما برای پیدا کردن یک راه حل نیاز به زمان است که متأسفانه بازرسان تأمین اجتماعی با آن مشکل دارند و به دلیل حجم بالای کار آنها را رها می‎کنند.

یکی از مهمترین اصولی که باید رعایت شود، ادغام وزارتخانه‎ها می‎باشد. ادغام شدن یعنی با یکدیگر متحد شدن و در نتیجه باید رویه کاری هم همسو باشد. در صورتی که یکی نباشد فکری هم به حال بافندگان نخواهد شد.