هنرمندان جزء یکی از مظلوم‎ترین اقشار جامعه هستند که با وجود احساسات پاک به دنیای مادی توجهی ندارند. اما صندوق اعتباری هنر این دیدگاه را تا حدودی دچار تغییر کرده است.

هنرمندان با توجه به نوع شغلی که دارند از حمایت‎های بیمه ای برخوردار نیستند. به همین دلیل نیاز است تا شرایطی برای فعالیت‎های آنها در نظر گرفته شود تا در پایان از بازنشستگی خوبی برخوردار شوند. در مقابل مؤسسات جدیدی در زمینه بیمه‎ای پا به عرصه فعالیت گذاشته‎اند که شاید حضور آنها فعالیت دیگر شرکت‎های بیمه را به زیر سؤال برده باشد. یکی از این مؤسسات که با اعتراض شدید هنرمندان مواجه شده صندوق اعتباری هنر می‎باشد.

مشکلات در صندوق اعتباری هنر

صندوق اعتباری هنر چیست؟

صندوق اعتباری هنر برای حمایت از هنرمندان تأسیس شده است و خدمات بیمه‎ای مهم در زمینه بیمه تکمیلی به آنها ارائه می‎دهد. اما همانطور که اطلاع دارید تمامی شرکت‎های بیمه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‎کنند. عده‎ای از آنها با حضور سرمایه گذاران به حل این معضل پرداخته‎اند. اما برخی دیگر که از حمایت‎های مالی خوبی بهره‎مند نیستند همواره با این مشکلات همراه هستند و در کنار آن از خدمات خود می‎کاهند.

مشکلات در صندوق اعتباری هنر

کاسته شدن از خدمات همواره می‎تواند از تعداد مشتریان نیز کم کند. زمانی که تعداد مشتریان شما رو به کاهش باشد قطعا با کمبود سرمایه نیز مواجه خواهید شد. هنرمندان به واسطه روحیه لطیفی که دارند در حال حاضر با اعتراض برای گرفتن حق خود قدم برداشته‎اند. آنها که تعدادشان به حدود سیصد و دو نفر می‎رسد گروهی عظیم از تمامی هنرمندان در زمینه موسیقی ، تئاتر ، بازیگری و . . . می‎باشند.

شرکت‌های بیمه و همچنین مؤسسات جدید به منظور حمایت از افراد تأسیس می‎شوند. افراد مختلف جامعه هم به پاس این قدردانی با حضور سرمایه‎های خود در جهت استفاده از خدمات بیمه مطلوب در زمان خاص نیز از آنها حمایت می‎کنند. در رابطه با صندوق اعتباری هنر هم چنین وضعیتی رخ داده است. با وجود آنکه شرایط زندگی هنرمندان هم همچون سایر افراد جامعه شرایط سختی است، آنها سرمایه‎های خود را برای استفاده از بیمه تکمیلی نیز به این صندوق سپرده‎اند، اما گویا صندوق اعتباری هنر به حمایت‎های لازم از آنها نمی‎پردازد.

معضلات موجود و نبود راه حل

یکی از جدیدترین تغییراتی که در زمینه بیمه‌های مربوط به صندوق اعتباری هنر در حال وقوع است استفاده از خدمات الکترونیک می‎باشد. در همه جای دنیا حضور چنین امکاناتی معمولا منجربه به بهبود شرایط کاری می‎شود و مشکلات مختلف را از میان بر می‎دارد. اما گویا در رابطه با صندوق مورد نظر چنین ویژگی وجود ندارد و به جای سریع تر شدن با کند شدن همراه بوده است.

مشکلات در صندوق اعتباری هنر

هنرمندان به این موضوع اعتراض دارند که چرا با وجود واریز تمامی هزینه‎ها نمی‎توانند در زمان استفاده و دریافت خدمات بیمه تکمیلی و هزینه نهایی از این خدمات بهره مند شوند و باز هم با مشکل روبه رو هستند. این جمع حدود سیصد نفری خواستار رسیدگی از سوی مراجع مربوطه می‎باشند.

منبع:

ریسک نیوز