خبری که این روزها همچون توپی در بین شرکت‌های بیمه چه خصوصی و چه دولتی صدا کرده، خبر دادن مالیات‌های آنها می‌باشد. مالیاتی که تصویب آن کاملا منصفانه و بر اساس درآمدهای حاصله برای شرکت‌های موجود تعیین می‌گردد. پس نمی‌توان صحت هیچ یک از آنها زیر سؤال برد. هرچه میزان درآمدها بیشتر باشد، میزان مالیات تعیین شده و پرداخت آن هم افزایش می‎یابد. در این بین بیمه‎های مربوط به عمر که در یک گروه فعال هستند از دادن مالیات معاف می‌باشند.

مالیات، حقی بر گردن همه

شرکت مورد نظر فرقی ندارد که تازه تأسیس باشد یا در سالهای گذشته تأسیس شده باشد. این مالیات حقی است که دولت بر روی آنها نهاده و برای عمران و آبادانی کشور باید پرداخت گردد.

مالیات

در نتیجه تمامی شرکت‌های بیمه‌ای باید یک به یک کارها، درآمدها، حق بیمه‎ها، میزان پرداخت خسارت‌های مختلف و . . . را در کارنامه‌ای زیبا از خود به نمایش درآورند تا بر آن اساس مالیات مورد نظر پرداخت گردد.

شرکت‌های بیمه‌ای که یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌ها در رابطه با خدمات به مردم می‌باشند، نباید در این ارائه وقت زیادی را طلب نمایند و پروسه را طولانی نمایند.

چنین شرایطی تنها برای شرکت‌های بیمه وجود ندارد، بلکه تمامی شرکت‌های موجود که فرقی ندارد دولتی باشند یا غیر دولتی باید در این امر سهیم باشند و درآمدها و کسب و کار خود را برای دولت مردان روشن سازند تا از فرارهای مالیاتی در کشور و مالیات پرداخت نشده جلوگیری شود.