افرادی که در زمینه فروش بیمه عمر فعالیت دارند، همیشه با این مشکل روبه رو هستند که با وجود توضیحات بسیار برای مشتری باز هم در انتها وی خرید نمی‎کند. همانگونه که می‌دانید فروش بیمه عمر همچون یک جنس نیست که با تعریف برخی خصوصیات بخواهید آن را به مشتری بفروشید. در حقیقت باید به گونه‌ای شرح داده شود تا فرد تمایل به استفاده از آن داشته باشد.

نکات حائز اهمیت در فروش بیمه عمر

اولین نکته در فروش بیمه عمر، همان کلمه بیمه عمر است. به جای استفاده از این کلمه که هیچ معنا و مفهومی برای مشتری ندارد، باید از واژه بیمه سرمایه گذاری استفاده نمایید. کاربرد این واژه برای افرادی که آشنایی زیادی با آن ندارند می‎تواند بسیار مناسب باشد.

نکته بعدی این است که نباید از موارد بد برای استفاده در توضیح این بیمه همچون هزینه کفن و دفن و . . . بکار ببرید. بهتر است که از نکات مهم و خوب این بیمه توضیح دهید. جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید: افراد احساسی خرید می‌کنند و منطقی توجیه می‌کنند. هیچوقت فراموش نکنید که برای مشتری باید یک احساس خوب ایجاد کنید.

فروش بیمه ی عمر

شما در زمان صحبت باید به عنوان یک مشاور خود را معرفی کنید تا در صورتی که تمایل دارند از محصول که بیمه می‌باشد خریداری نمایند. اگر در همان ابتدا خود را فروشنده بیمه عمر معرفی کنید، ممکن است که افراد نسبت به شما گارد بگیرند.

پیگیری قدمی مثبت در فروش

افرادی که فروشنده هستند باید فرق بین سمج بودن با پیگیر بودن را بدانند. اینکه دائما به فرد تأکید کنیم که باید این بیمه را حتما بخری به نوعی سمج بودن است و با این رفتار ممکن است که حتی طرف مقابل خود را عصبی نمایید. اما با پیگیر بودن که اخلاق خاص یک فروشنده حرفه است و به نوعی بسیار اهمیت دارد، می‌توانید مشتری بیشتری را جلب نمایید.

به عنوان مثال شما به مشتری می‌گویید که من برای پیگیری در طی هفته آینده سه بار با شما تماس می‎گیرم. این می‎تواند نشان دهنده آن باشد که شما می‎خواهید یک محصولی را به دست او برسانید نه اینکه به او اجبار کنید که بخرد. مسلما اگر خریداری خوبی انجام دهد و از اخلاق شما هم راضی باشد می‎تواند چند مشتری دیگر را با تبلیغی که انجام می‎دهد جلب نماید. باید برای فروش بیمه عمر به جایی برسید که مشتری خود بگوید که این بیمه را می‌خواهم. خوبی کردن به مشتری در اولویت کاری شما قرار داشته باشد تا مشتری بتواند شما را به عنوان دوست خود ببیند و بتواند با شما در ارتباط باشد. رضایت باید در چشمان وی موج بزند.