بسیاری از افراد در بازه بیکاری خود تا یافتن شغلی مناسب، از بیمه بیکاری استفاده می‎کنند که نیاز است با شرایط این بیمه آشنایی داشته باشیم.

کارگران قشر ضعیف جامعه هستند که معمولا تحت فشارهای بسیاری نیز قرار می‌گیرند، در واقع هر زمان که خبر از تعدیل نیرو باشد به این قشر فشار بیشتری وارد می‎شود. متاسفانه  برای این قشر بیمه بیکاری در نظر گرفته نمی‎شود. قانون با کارگران همراه است اما کارفرمایان نیز به دلایل مختلف حقی که برای آنها اجباری می‎باشد را پرداخت نمی‎کنند. این مقرری برای زمانی است که فرد بیکار بوده و هیچ نوع حقوق و مزایایی به آن تعلق نمی‌گیرد.

عدم پرداخت بیمه بیکاری به افراد مستعد

تنها زمانی برای کارگران این مقرری در نظر گرفته می‎شود که در زمینه‎ی بیمه آشنایی داشته باشند و بتوانند کارهای مربوط به خود را به سرعت پیگیری کنند. در غیر این صورت حقی که برای آنها تعیین شده ضایع شده و هیچ حقوقی به آنها تعلق نخواهد گرفت. متأسفانه در خصوص بیمه بیکاری که به افراد تعلق نمی‎گیرد کارگاه‎ها در اولویت قرار دارند. کارگاه‎هایی هم وجود دارند که شرایط کاری آنها ایده آل نیست، روزی کار هست و روزی بدون کار می‎گذرد، چنین کارگرانی نمی‎توانند وضعیت ثابتی داشته باشند.

کارگران مربوطه که در چنین کارگاه‎هایی کار می‎کنند اما کار و حقوق آنها ثابت نخواهد بود. از طرفی کارفرمایان هم این توانایی را ندارند که تسویه کاملی را با کارگران خود انجام دهند. چنین کارگرانی نمی‎توانند از حقوق بیمه بیکاری نیز استفاده کنند، زیرا نمی‎دانند که آیا واقعا بیکار شده‎اند یا اینکه سر کار قرار دارند. در چنین وضعیتی وظیفه‎ی نیروی کار باید توسط دولت مشخص گردد. متأسفانه دولت هم توانایی پرداخت این تعداد از نیروی کار بیکار را ندارد. اما با وجود پرداختی‎های مکرر بیمه پرداخت حق بیمه باید اجباری شود.

عدم پرداخت بیمه بیکاری به افراد مستعد

افرادی که شش ماه از تاریخ بیمه آنها می‎گذرد می‎تواننداز بیمه بیکاری بهره ببرند، اما در حقیقت این زمان وجود دارد و حتی بیمه‎هایی هم پرداخت شده است. این افراد در فرصت یک ماهه می‎توانند بیکاری خود و علت آن را اعلام نمایند، در واقع این بیکاری نباید اختیاری باشد و باید دلیلی برای آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت بیمه بیکاری به آن فرد تعلق نخواهد گرفت. دولت باید تدبیری در این زمینه داشته باشد در غیر این صورت با موج عظیمی از اعتراضات کارگران مواجه خواهد شد.

نظر شما درباره عدم پرداخت بیمه بیکاری به افراد مستعد چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز