طرح پزشک خانواده اخیرا یکی از طرح‎های بسیار مهم می‎باشد که در دستور کار دولت به عنوان تحولی در نظام سلامت قرار گرفته است. اما همیشه این طرح با مشکلاتی همراه بوده که امروزه یکی از آنها تعداد زیاد بیمه‎ها می‎باشد. در صورتی که اگر بیمه‎ها در یک جا جمع باشند، اجرایی شدن این طرح هم به خوبی انجام خواهد شد.

تجمیع بیمه‎ها در طرح پزشک خانواده

در نتیجه در صحبت‌های اخیری که از نظان پزشکی و مسئولان آن منتشر شده گویا اجرایی شدن تجمیع بیمه‌ها امری اجباری برای تحقق طرح پزشک خانواده می‎باشد. بدون این امر این طرح هم اجرایی نخواهد شد و همانند این روزها که تنها اسمی از آن شنیده می‎شود، در آن زمان هم به همین ترتیب خواهد ماند.

اما تجمیع بیمه‎های مختلف یک امر طولانی خواهد بود و به چنین راحتی انجام نخواهد شد. در حقیقت طرح پزشک خانواده به عنوان یکی از اصولی ترین طرح‎های این نظام می‎باشد. بنابراین بسیار مهم است که توسط افراد مختلف به شیوه‎ای خوب ارائه شود. در نتیجه باید هم از سوی پزشکان، هم از سوی نمایندگان و مسئولانی که نتیجه این طرح به آنها باز می‎گردد در آن شرکت داشته باشند. گذراندن این پروسه که طرح تجمیع بیمه‎ها توسط دولت و همچنین نمایندگان و . . . به تصویب برسد بسیار طولانی خواهد بود.

نظام سلامت و طرح پزشک خانواده

در هر کشوری نظام سلامتی توسط مسئولان بهداشتی و درمانی آن کشور تدوین شده که در نهایت افرادی که تحت عنوان پزشک خانواده قرار دارند و همچنین بیمه‎های مختلف در آن کشورها نیازمند این موضوع هستند که نظام سلامت آنها چه دستوری می‎دهد تا آن را اجرا کنند. اما در کشور ما همه افراد به هر شیوه‎ای که دوست دارند عمل می‎کنند و این در نهایت یک آسیب بزرگ برای نظام سلامت محسوب می‎شود. در کشور ما هم در صورتی که تجمیع بیمه‎ها صورت گیرد همانند سایر کشورها بسیاری از موانعی که امروزه بر سر راه مردم به دلیل تعدد بیمه‎ها وجود دارد از بین خواهد رفت.

طرح پزشک خانواده و علل اجرایی نشدن آن

پزشکان در حین معاینه با تعداد زیادی از دفترچه‎های مختلف روبه رو می‎شوند، کمتر پزشکی قبول می‎کند که تمامی این دفترچه‎ها برای ویزیت او بیایند.
اغلب پزشکان به چنین ترتیبی با افزایش هزینه‎های درمانی و قبول نکردن هزینه‎های درمان به گونه‎ای عمل کرده‎اند که مردم تمایل کمتری برای استفاده از دفترچه‎ها دارند. زیرا پزشکان دفترچه‎ای را قبول نمی‎کنند و بیماران آنها باید هزینه را آزاد پرداخت نمایند. حال این موضوع که طرح پزشک خانواده به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد بر سر زبان همه افرادی که در این حوزه نقشی دارند خواهد افتاد. طرحی که سالهای زیادی از عمر آن می‌گذرد، اما همانند سایر کشورها پیشرفت چشمگیری نداشته و با مشکلاتی همراه می‌باشد.

بودجه‎های پایین در طرح پزشک خانواده

متأسفانه علاوه بر هزینه‌های مختلفی که درمان برعهده دارد، میزان بودجه‌هایی که برای این حوزه در نظر گرفته شده نیز بسیار پایین می‌باشد و همین امر موجب شده تا مشکلات زیادی برای تأمین هزینه‌ها به وجود بیاید. در صورتی که کشورها بتوانند حوزه سلامت خود را در یک جا متمرکز کنند و در خصوص بیمه‌ها و هرچه که به سلامت مردم مرتبط می‌شود یک جا تجمیع وجود داشته باشد در حقیقت هیچ مشکلی از نظر سلامتی برای مردم رخ نخواهد داد. سلامتی مردم در گرو تصمیماتی است که در ایران توسط چندین ارگان گرفته می‎شود و در نهایت هیچ یک از این تصمیمات مثمرثمر نخواهند بود.

نظام سلامت کشور به علت اینکه طرح پزشک خانواده با سلامت مردم عادی و قشرهای مختلفی درارتباط است نیاز دارد تا تدابیر خاصی در این زمینه اندیشیده شود. همچنین منابعی که از نظر مالی تأمین کننده بودجه آنها می‌باشند باید پایدار باشند، در صورتی که این منابع پایدار نباشند هر لحظه مشکلاتی در نظام سلامت رخ نخواهد داد. یک پزشک از جمع شدن طرح پزشک خانواده و بیکار شدن خود هراسی ندارد، زمانی که کار یک فرد تضمین شده باشد در نتیجه مشکلی از این نظر برای او رخ نخواهد داد. این مشکل شاید امروزه اهمیت زیادی نداشته باشد، اما قطعا در آینده‎ای نزدیک مشکل ساز خواهد شد. زیرا تمامی افراد کشور ما سالمند خواهند شد و در نتیجه کشور نیاز دارد تا از نظام سلامتی آگاه بهره ببرد. نظام سلامتی که از سیستم ارجاع برخوردار باشد.