در هر جامعه‌ای، نیروی انسانی دارای ارزش و جایگاه خاصی است و عامل تولید و رشد و توسعه می‎باشد. زمانی این نیرو می‎تواند مؤثر و پویا در بحث اقتصاد جامعه مشارکت داشته باشد که احساس امنیت کند. امنیت می‎تواند در زمینه آینده‎نگری باشد. بخش رفاه عمومی جامعه از مهمترین اهداف دولت و همچنین صندوق بیمه اجتماعی است که باید به جد دنبال شود.

توجه ویژه دولت به کشاورزان

دولت در سالهای گذشته به این مهم دست یافت که در جامعه اقشاری هستند که مظلوم واقع شدند، در حالی که موتور محرکه تولید در کشور می‎باشند. این قشر روستاییان هستند. به همین دلیل در سال 1383 دولت آیین نامه‎ها و دستورالعمل‎های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را تهیه و تنظیم و تصویب نمود. این صندوق بیمه اجتماعی از سال 84 تا کنون در حال فعالیت است.

هدف این صندوق پوشش کشاورزان، روستاییان و عشایری است که سنی از آنها گذشته یا در حرفه خاصی در روستا مشغول به کار هستند و زیر چتر هیچ نوع صندوق دیگری قرار ندارند. در آینده این افراد می‎توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی برای بازنشستگی خود استفاده کنند. در حقیقت صندوق بیمه اجتماعی همان بیمه تأمین اجتماعی است که سایر مردم در حال استفاده از آن می‌باشند. اما برای روستاییان عزیز در داخل یک صندوق قرار گرفته تا نظارت‌ها دقیق‌تر و بهتر صورت گیرد.

شرایط صندوق بیمه اجتماعی

دولت در این راه دو برابر حقی که بیمه شده پرداخت می‌کند، در شرایط مختلف از وی حمایت می‎کند. کلیه کشاورزان، روستاییان و عشایری که حداقل 18 سال سن دارند می‌توانند برای بیمه اقدام نمایند. در صندوق مذکور حداکثر سنی وجود ندارد و این یکی از مزایا و همچنین وجه تمایز این بیمه با سایر بیمه‌ها می‌باشد. همچنین در آینده خود این فرد و خانواده تحت سرپرستی او می‌توانند از مزایای بیمه روستایی استفاده کنند.

همچنین ببینید :  شرایط عضویت در بیمه روستایی

صندوق بیمه اجتماعی

میزان حق بیمه‌ای که افراد باید پرداخت کنند در سال 95 از کمترین میزان یعنی سالانه 150 هزارتومان و حداکثر 360 هزار تومان سالانه می‌باشد. پس باید دو برابر این میزان‌ها حمایت در نظر گرفته شود. به همین دلیل حداکثر میزان پرداختی می‌تواند به نفع افراد باشد. این مزیت‌ها به این دلیل است که در روستاها میزان فعالیت‌ها بسیار زیاد اما میزان درآمد آنها بسیار کم است. دولت به همین دلیل چنین بیمه‌ای را برای آنها در نظر گرفته است. همچنین دولت میزان سالهای پرداخت حق بیمه را هم برای این افراد کمتر در نظر گرفته که حداقل 15 سال و در آن زمان فردمورد نظر باید حداق 65 سال داشته باشد تا بازنشسته شود. از نظر میزان حقی که در بازنشستگی به افراد تعلق می‌گیرد در صورتی که در زمان پرداخت بیشترین نرخ را پرداخت کرده باشند، در نتیجه حقوق بازنشستگی آنها هم بسیار بیشتر خواهد بود.

امتیازات صندوق بیمه اجتماعی

امتیازاتی که صندوق بیمه اجتماعی در نظر دارد این است که حق بیمه بازنشستگی همچون سایر افراد برای آنها قرار داده خواهد شد. از امتیازات دیگر هم آن است که این افراد باید به جای سی سال تنها پانزده سال حق بیمه خود را پرداخت نمایند. هچنین مزایایی برای از کار افتادگی ناشی از حادثه یا به دلیل کار هم برای این افراد در نظر گرفته شده است. حتی پس از فوت آنها این مزایا و حق و حقوق به خانواده آنها واگذار می‌شود.

کلیه رانندگان که در مسیر روستا حمل و نقل می‌کنند و همچنین کلیه زنان روستایی که سرپرست هستند می‌توانند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی در بیایند. یکی دیگر از مزایای استفاده از صندوق بیمه اجتماعی این است که سوابق بیمه‌ای قابلیت انتقال دارند. مثلا اگر فردی در بیمه روستایی بوده و حال به بیمه تأمین اجتماعی درآمده می‌تواند سوابق بیمه‌ای خود را انتقال بدهد.

همچنین ببینید :  Gratorama Italy può essere divertente per tutti

این کار در حال عکس هم قرار دارد. اما این شرط وجود دارد که فرد باید حداقل به مدت ده سال در صندوق بیمه اجتماعی عضویت داشته باشد تا بقیه سالهای بیمه تأمین اجتماعی به آن منتقل شود. در این صورت مزایایی که فرد می‌تواند از آن بهره مند شود در حقوق بازنشستگی وی تأثیرگذار بوده و این میزان افزایش می‌یابد.