شرایطی که برای بیمه بیکاری وجود دارد در حال حاضر با تغییراتی مواجه شده که می‎توانید با بررسی این مطلب از اطلاعات آن آگاهی پیدا کنید.

بیمه بیکاری و شرایط پیش روی آن

همه مردم این روزها این آرزو را دارند که از شغل خوبی استفاده کنند و بر همین اساس بتوانند درآمد ثابتی را در یک ماه درآورند. اما متأسفانه در برخی از مواقع بر اساس شرایطی که به وجود می‎آید کارفرما نیروی کار خود را نمی‎خواهد و در نتیجه می‎توانیم به این نکته اشاره نماییم که فرد از کار خود بیکار می‎شود. در واقع این بیکاری به دلیل آنکه به اجبار کارفرما بوده و شخص خود نیز تمایلی ندارد می‎تواند با مزایای بیمه بیکاری همراه شود. این بیمه زمانی برای او مقرر می‎شود که حداقل در شش ماه گذشته بیمه برای او مقرر شود. بنابراین باید شش ماه از بیمه استفاده نماید و پرداختی آن نیز مشخص شود.

شرایط بیمه بیکاری با چه تغییراتی همراه بوده است!

اما بیمه بیکاری به راحتی به فرد تعلق نمی‎گیرد و علاوه بر مواردی که ذکر شده باید از سایر شرایط هم برخوردار باشد تا در این صورت بتوان چنین بیمه‎ای را بر اساس این که چند سال سابقه داشته برای او مقرر داشت. معمولا بیمه می‎تواند برای مدت دو سال مقرر شود اما در صورتی که سابقه فرد بیشتر باشد این زمان هم نیز افزایش خواهد یافت. در این زمانی که بیمه بیکاری برای یک فرد مقرر می‎شود این نکته حائز اهمیت است که فرد به هیچ شغلی مشغول نباشد، زیرا توسط بازرسان تأمین اجتماعی به صورت مداوم پایش می‎شود. این پایش اغلب در ساعات کاری خواهد بود. در صورتی که پس از چند بار مراجعه فرد حضور نداشته باشد قطعا این بیمه برای او مقرر نخواهد شد.

بایدها و نبایدها

بیمه بیکاری هیچ ارتباطی به متأهل بودن یا مجرد بودن یک شخص ندارد و به صورت کلی برای یک شخص مقرر خواهد شد. اما در خصوص زمان مربوط به آن می‌توان تفاوت‌هایی را در نظر داشت که بر طبق قانون این زمان معرفی می‌شود. به عنوان مثال اشخاصی که از شش ماه تا حدود دو سال بیمه دارند، بیمه بیکاری در صورتی که فرد متأهل باشد برای یک سال در صورت مجرد بودن برای شش ماه تعلق میگیرد. بنابراین پس از این زمان باید به فکر شغلی باشند.

بازه زمانی در بیمه بیکاری

در صورتی که فرد مورد نظر در حدود بیست و پنج ماه تا حدود ده سال سابقه کاری داشته باشد در صورتی که مجرد باشد برای یک سال و در صورتی هم که متأهل باشد برای مدت هجده ماه می‎تواند از بیمه بیکاری مقرر شده استفاده کند. در مواقعی که تعداد سالهای کاری فرد بین این بازه زمانی تا حدود صد و هشتاد ماه باشد در صورتی که مجرد باشد زمان تعیین شده هجده ماه و در صورتی که متأهل باشد در حدود بیست و شش ماه خواهد بود.

شرایط بیمه بیکاری با چه تغییراتی همراه بوده است!

تاثیر سابقه کار در بیمه بیکاری

این بازه زمانی می‌تواند از صد و هشتاد و یک ماه به بالا تا حدود دویست و چهل ماه هم به طول بیانجامد که حتی بیشتر از این میزان هم باشد برای فردی که مجرد بوده بیست و شش ماه، در صورتی که متأهل هم باشد سه سال می‌تواند از بیمه استفاده کند. البته در صورتی که سابقه کاری بیشتر باشد این مدت زمانی که تعیین می‌شود برای فرد مجرد سه سال و برای فرد متأهل تا حدود پنجاه ماه هم خواهد بود. بنابراین هرچه سابقه کاری فرد بالاتر برود می‌تواند از مزایای بیمه‌ای بیشتری استفاده کند.

در صورتی که فردی در سن بیشتر از 55 سالگی برای بیمه بیکاری اقدام کند به دلیل آنکه به بازنشستگی نزدیک خواهد بود، بیمه به حقوق بازنشستگی تبدیل می‎شود و برای او همزمان بازنشستگی هم صورت می‎پذیرد.

نظر شما درباره شرایط بیمه بیکاری چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز