شرکت های بیمه درآمدهای نسبتا خوبی دارند ، این شرکت ها از این پس توانایی برای سرماه گذاری در بانک ها را ندارند و این فعالیت ها قدغن است.

بررسی ها نشان می دهند که تعداد زیادی از شرکت های بیمه ای موجود به این موضوع اهمیت می دادند که درصد زیادی از سرمایه شرکت خود را در بانک ها ذخیره کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین جدید باید از این کار جلوگیری شود. هیچ یکی از شرکت های بیمه ای حقی برای ذخیره سازی سرمایه خود ندارند و بنابراین این احتمال از این پس به صفر خواهد رسید. این قانون از نوع اصلاحی بوده و هم اکنون هم قابلیت اجرایی شدن را دارد.

سپرده گذاری در بانک ها توسط شرکت های بیمه ممنوع است!

پس از این موضوع بیمه های زندگی هم در زمره ی مهم ترین مسائل روز در صنعت بیمه به شمار می روند که باید چاره ای به حال آنها اندیشیده شود. بیمه های زندگی به دلیل سودوآوری خوب برای بیمه ها و برای مردم باید به خوبی توضیح داده شوند ، در رسانه ها در این رابطه تبلیغات باید به صورت کاملا سازماندهی شده باشد تا بتواند تغییری را در باورهای فعلی مردم به وجود آورد. بر اساس هدفمندی هایی که وجود دارد باید میزان نفوذ این نوع از بیمه ها در زندگی خود افزایش دهیم که هدف ها بر روی عدد بیست درصد تمرکز دارد و شاید این درصد کمی غیرقابل باور باشد.

از نظر شورای عالی بیمه نباید تمام سرمایه های مربوط به شرکت های بیمه در یک جا قرار داشته باشند این یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری و چرخش سرمایه در جاهای دیگر که خود می تواند ضربه ای بسیار بد را به پیکره وارد آورد. ما باید بتوانیم این سرمایه ها را از بانک ها بیرون کشیده و آنها را در جاهای دیگری به کار ببریم تا هم سود به بیمه ها برسد و هم در سایر زمینه ها هم پیشرفت هایی را نظاره گر باشیم.

سپرده گذاری در بانک ها توسط شرکت های بیمه ممنوع است!

سرمایه گذاری ها هم باید تفکیک شوند از بلند مدت تا کوتاه مدت نیز متغیر باشند. پول ها باید از حالت راکد خارج شود ، زیرا سرمایه گذران باید به شیوه ای کاملا داخلی رشد یابند و تنها راه حل های موجود استفاده از سرمایه های انباشته شده در بانک ها است. بیمه ها تنها می توانند از یک سوم سرمایه موجود خود در بانک ها برای سپرده گذاری بهره ببرند و مابقی را باید در زمینه های متفاوت سرمایه گذاری نمایند. پس از این مرحله هم شغل افزایش می یابد و هم تحولی در نظام سرمایه داری کشور انجام می شود.

نظر شما درباره ممنوع بودن سپرده گذاری در بانک ها توسط شرکت های بیمه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز