در صنعت بیمه همچون صنعت نفت و هر صنعت دیگر نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر دیده می‎شود. زیرا سرمایه‎های داخلی نمی‎توانند ضرر و زیان‎ها و همچنین تعهدات را برآورده سازند، در نتیجه این موضوع ضرورت پیدا می‎کند که سرمایه‎گذاران خارجی در ایران حضور داشته باشند و به صنعت بیمه کشورمان کمک کنند تا از این اوضاع درآید.

سرمایه‎گذاری بیمه در ایران!

در ایران سالهای زیادی است که یک سری رشته‎های بیمه‎ای وجود دارد و تنها در برخی از زوایای آن تغییراتی ایجاد می‎شود. اما شاید این موضوع از نظر شرکت‎های بیمه در ایران اهمیت داشته باشد، اما از نظر سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت چندانی نداشته باشد. زیرا این سرمایه‎گذاران به سبک خود عمل می‎کنند و با چنین رشته‎های بیمه‎ای آشنایی ندارند و به هیچ وجه هم سرمایه‎گذاری نمی‎کنند.

آنها میدانند که اوضاع بیمه در ایران اوضاع خوبی نیست. به همین دلیل همه سرمایه‌گذاران خارجی دست نگه داشته‌اند. آنها نمی‌خواهند در رشته‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که به درد نمی‌خورد و تنها ضرر چیز دیگری برای آنها ندارد. آنها به دنبال سرمایه‌گذاری هستند. اما سرمایه‌گذاری که برای آنها سود هم داشته باشد، نه اینکه به عنوان حامی تنها بدهی‌ها را جبران نمایند.

سرمایه گذاران خارجی

عدم تمایل سرمایه‎‏گذاران خارجی

سرمایه‌گذاران خارجی دوست دارند تا در رشته‎هایی که خود می‎دانند و در آن تجربه دارند و با فرهنگ خارجی آنها تطابق دارد، سرمایه‎گذاری کنند. اما آنها می‎دانند که چنین شیوه‎هایی هنوز در ایران کاربرد ندارد و به همین دلیل دست نگه داشته و برای سرمایه‎گذاری اقدام نکرده‎اند. با اینکه بسیاری از کشورها این نظر را دارند که سرمایه‌گذاری بیمه‌ای در ایران بسیار مطلوب است اما حتما علتی وجود دارد که آنها به بازار ورود پیدا نکرده‌اند و همچنان سکوت کرده‌اند. در حالی که پیش از تحریم‌ها در سالهای گذشته این تمایل بسیار بیشتر احساس می‎شد. اما امروزه پیشرفت در کار دیده نمی‌شود، زیرا اوضاع پیش از تحریم‌ها و پس از تحریم‌ها به خصوص برای شرکت‎های بیمه ایران بسیار متفاوت است.

پیش از تحریم‎ها شرکت‎ها با بحران‎های مالی روبه رو نبودند. همه شرکت‎‌ها سودهای بسیاری را تجربه می‌کردند و به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایل برای ورود به این بازار داشتند. اما این روزها که از همه از اوضاع بیمه کشور و بدهی‎های آنها و توانگری مالی آنها باخبر هستند، نباید از سرمایه‎گذاران خارجی انتظار سرمایه‎گذاری را داشته باشیم.

زیرا آنها با منطق خود جلو می‎روند و دو دوتا چهار تا میکنند، در صنعتی که این روزها خود پیچیدگی‌های مالی دارد، سرمایه‌گذاری فایده‌ای ندارد و به جز از دست دادن سرمایه، سود دیگری نخواهد داشت. ما باید در نظام بیمه‎ای و رشته‎های بیمه‎ای خود را تغییراتی دهیم تا بتوانیم سود بیشتری را به صورت داخلی به دست آوریم و هیچ احتیاجی به سرمایه‌گذاران خارجی نداشته باشیم.