ساعات کار در بیمه تأمین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار می‎باشد به صورتی که هم اکنون هر یک روزکار برای بیمه هشت ساعت خواهد بود.

پرداختی‎های حق بیمه باید بر اساس ساعات تعیین شده کار باشد، اگر شما کمتر از هشت ساعت کاری در مکان کاری خود حضور دارید عملا حضور فعالی نداشته‎اید و این امکان وجود دارد که برای شما مشکل ساز شود. قطعا بیمه‎ای با این وضعیت به صورت عادی رخ نخواهد داد. پرداختی‎های مربوط به حق بیمه هم بر اساس ساعت‎های تعیین شده ، روز و . . . خواهد بود که سریعا به سازمان مربوطه ارسال می‎شود. بلافاصله پس از پرداخت پروسه‎ی بیمه ها عملی خواهد شد.

ساعت کاری و بیمه رد شده

ساعت کار یعنی زمانی که شما وقت خود را برای کار قرار می‎دهید، زمانی که در اداره حضور دارید و برای کارفرمای خود کار انجام می‎دهید. میزان ساعت کاری که باید انجام شود و نباید از این حد تجاوز پیدا کند در حدود صد و هفتاد و شش ساعت خواهد بود. ماده‎ای که برای قانون کار در نظر گرفته شده و این ماده مربوط به ماده 51 نیز خواهد بود در حدود هشت ساعت است که قطعا برای یک فرد نباید از این میزان تجاوز کند. ساعت‎های مربوط به اضافه کاری که برای بیمه‎ها از ارزش برخوردار است در حدود چهار ساعت می‎باشد. این اضافه کاری برابر با چهل درصد حقوق بیشتر می‎باشد که باید از سوی کارفرما نیز لحاظ شود.

اگر فردی در شرایط سختی در حال کار کردن است قطعا حق و حقوق مزایای او و ساعت‎های کاری تفاوت دارد، برخی می‎توانند از چهار ساعت هم اضافه کاری بیشتری داشته باشند اما باید وجود خطر در زمان کار بر اساس ماده پنجاه و نه قانون کار برای آنها مشخص گردد. نوجوانی که با حداقل سن پانزده تا هجده نیز کار می‎کنند باید در جریان باشند که قانون کار برای آنها سی دقیقه کمتر است. اگر افراد در شغل‎های زیانباری در حال فعالیت هستند این میزان ساعت کاری برای آنها کاهش پیدا کرده و به شش ساعت تقلیل می‎یابد.

ساعت کاری و بیمه رد شده

اضافه کاری‎های یک فرد در زمره‎ی ساعت بیمه ای او قرارندارد، زیرا ساعت برای بیمه هشت ساعت در روز است. در مواردی که شغل یک فرد به صورت کار نیمه وقت تعیین شده قطعا شرایط کمی تفاوت دارد، به همین دلیل کارفرما در ابتدا باید حق و حقوق و زمان کار را برای آنها مشخص کند تا در نهایت  بیمه مناسبی برای آنها رد شود.

نظر شما درباره ساعت کاری و بیمه رد شده چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز