شاید کمی غیرقابل باور باشد اما اخیرا یکی از سودجویی ها در رابطه با دفترچه های بیمه می باشد که با استفاده از آن داروهایی نیز تجویز شده و در نهایت برای قاچاق مورد استفاده هستند.

قاچاق دارو جدیدترین نوع قاچاقی است که شاید تاکنون نمونه مربوط به آن را بارها دیده باشیم اما اهمتی نسبت به آن نداده باشیم. در حقیقت می توان گفت که امروزه قاچاق دارو به انواع روش ها دیده می شود که یکی از این روش ها را می توان در خصوص استفاده از دفترچه های بیمه دانست که به عنوان جدیدترین روش برای استفاده نمود و تجویز نمودن انواع دارو نیز مورد استفاده قرار می دهند. تاکنون در این خصوص به تعداد صد دفترچه نیز کشف و ضبط شده اند که کاملا جعلی بوده و تنها برای دریافت دارو از آنها استفاده شده است.

دارو را با دفترچه های جعلی قاچاق می کنند !

برخی از داروها از نظر وزارت بهداشت باید با استفاده از یارانه تهیه شوند ، به همین دلیل از سوی این وزارت خانه نیز برای آنها مزایایی در نظر گرفته شده و بخشی از مبلغ که تقریبا بیشترین درصد هم محسوب می شود از سوی وزارت بهداشت تکمیل خواهد شد و مابقی ز سوی فرد ، در نهایت دارو به آنها تحویل داده می شود. از این رو می توان گفت که داروهایی خاص و بسیار گران قیمت محسوب می شوند که باید قدر آنها را بدانیم.

افراد سودجو با جعل نمودن اسناد و مدارک و دفترچه های بیمه این کار را انجام داده اند تا به جای اشخاص دارای شرایط خاص برای دریافت نمودن دارو مراجعه نموده و این اقلام دارویی را بدون هیچ دردسری نیز دریافت نمایند. حتی سازمان های مهم برای تأیید چنین نسخه ها و علاوه بر آن پزشکان هم با استفاده از مهرهای جعلی ساخته شده توسط این افراد تأیید را نیز انجام داده اند ، بنابراین می توانیم بگوییم که این نکته بسیار حائز اهمیت است. این پروژه موجب می شود تا قاچاق دارو شکل بگیرد.

همچنین ببینید : 

Cams chicas

دارو را با دفترچه های جعلی قاچاق می کنند !

بررسی ها نشان می دهد تراکنش های مالی مربوط به این افراد در ماه جاری در حدود سه میلیارد ریال بوده اند که برابر با سیصد میلیون تومان است. افرادی که در این کار دست داشته اند در حدود سه نفر بودند. این داروهای قاچاق با دفترچه های جعلی برای کشورهای دیگر ارسال می شد تا با چند برابر قیمت این کار را انجام دهند و در نهایت از آن سود ببرند.

نظر شما درباره قاچاق دارو را با دفترچه های جعلی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز