با توجه به سالی که حمایت از کالاهای ایرانی قرار دارد اقدامی پسندیده در این زمینه از سوی بیمه تأمین اجتماعی نیز انجام شده است.

از بخش‎های فعال در زمینه تأمین اجتماعی حمل و نقل‎هایی که مربوط به زمینه نفتی خواهد بود. نفت از جمله کالاهای بسیار مهم و استراتژیک در ایران است که همواره از حمل و نقل و سایر فعالیت‎ها در این زمینه سود خوبی برای ایران به دست خواهد آمد. اما باید توجه داشته باشید که هر سودی نشان دهنده موفق بودن در کار نیست، بلکه در میانه این سود باید به فکر مردم بود و از آنها نیز حمایت کافی داشت.

حمایت جدی بیمه تأمین اجتماعی از کالاهای ایرانی

در حال حاضر شرایطی در نظر گرفته شده تا نرخی که برای بیمه این حمل و نقل نیز وجود دارد کاهش یابد. در واقع این نرخ موجود در حدود چهار درصد می‎باشد که در واقع ایده آل بوده و هیچ مشکلی به همراه نخواهد داشت. این چهار درصد بر اساس خرج‎های موجود پایین‎ترین نرخی است که می‎توان برای بیمه‎ها اعمال کرد. کاهشی که در زمینه بیمه انجام گرفته در حقیقت در حدود چهار درصد از ناخالص‎ترین کارکرد فعلی می‎باشد که رقم خوبی خواهد بود.

حمایت جدی بیمه تأمین اجتماعی از کالاهای ایرانی

همکاری تامین اجتماعی در جهت حمایت از کالای ایرانی

بیمه تأمین اجتماعی با کاهشی که در این زمینه رخ داده در حقیقت توانسته از حق خود بگذرد و به نفع حمایت از کالاهای ایرانی گام مثبتی را بردارد. از این رو باید تقدیرهای لازم در این زمینه انجام شود. تاکنون اقدامات اصولی و واقعی از همه فعالان در زمینه اقتصادی انجام نگرفته و تنها تعدادی از آنها نیز توانسته‎اند تا شرایط را به صورت ایده آل تغییر دهند. پس نیاز است تا همکاری همیشه ادامه داشته باشد و این تنها مختص به بیمه تأمین اجتماعی نباشد و در همه بیمه‎ها و همه فعالان ادامه دار شود.

حمایت جدی بیمه تأمین اجتماعی از کالاهای ایرانی

فرقی ندارد که بخش مربوطه بخشی باشد که به صورت خصوصی فعالیت می‎کند یا به صورت عمومی. مهم این است که در هر شرایطی بتوان کالاهای ایرانی را نیز تقدیر نمود و از آنها به نفع سود دهی در کشور نیز اطلاع داشت. اگر شرایط به چنین ترتیبی باشد دیگر کسب و کار در داخل کشور نیز راه اندازی خواهد شد و تحریم‎های موجود نیز بر ما اثری نخواهد داشت. این حرکت بسیار مهم دومین اقدامی است که از سوی بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرفته و خود نوید  عظم جدی این سازمان در حمایت از کالاهای ایرانی را دارد.

نظر شما درباره حمایت جدی بیمه تأمین اجتماعی از کالاهای ایرانی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز