آمارها نشان می دهند که از ماه آینده یعنی در حدود اواسط مرداد خودروهایی از نوع برقی وارد بازار می شوند که روند بیمه آنها را باید از هم اکنون مورد بررسی قرار داد.

بیمه برای هر خودرویی از واجبات خواهد بود ، فرقی ندارد که این خودرو از نوع بنزین باشند یا از نوع گاز ، در هر صورت باید به این موضوع توجه نمود که همه ی آنها باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بیمه خودروهای برقی در زمره ی بیمه هایی قرار دارند که در آینده مورد پیگیری قرار می گیرند. اما این که این نوع از بیمه ها چگونه خواهند بود و به چه میزانی از حق بیمه برای آنها استفاده می شود سؤالی است که باید مورد بررسی بیشتر با جزئیات کامل قرار گیرد.

حق بیمه خودروهای برقی چگونه تعیین می شوند ؟!

در ماه آینده یعنی در مرداد ماه اولین خودروهایی که با برق کار می کنند به بازار ایران راه خواهند یافت ، اما میزان حق بیمه تعیین شده برای آنها متفاوت خواهد بود. برای این نوع از خودروها اولین بیمه ای که مدنظر قرار دارد در رابطه با بیمه شخص ثالث خواهد بود زیرا بیمه ای از نوع اجباری می باشد.  این خودروها با نام تولین مشهور هستند که در ابتدا وارد تهران می شوند . تردد آنها با استفاده از مجوزهای مختلف به قطعیت رسیده است اما در حال حاضر می توان به موضوع دیگری از آن هم اشاره نمود که حق بیمه آنها چگونه جبران خواهد شد.

در خصوص یک خودرویی که با نام برقی در حال تردد است ، اگر ما باتری مربوط به آن را به صورت کامل شارژ نماییم که این شارژ با برق معمولی خواهد بود در یک بار شارژ توانایی حرکت در صد کیلومتر را دارد. صد کیلومتر بعدی را نیاز به شارژ دوباره دارد. تا زمانی که تعداد آنها در حد کمی باشد بیمه اجباری نخواهد بود اما زمانی که تعداد آنها بالا می رود و بخصوص از ماه آینده که بیشتر می شوند باید به موضوع بیمه آنها توجه ویژه ای صورت پذیرد.  زیرا حوادث از نوع رانندگی هم برای آنها رخ خواهد داد.

حق بیمه خودروهای برقی چگونه تعیین می شوند ؟!

برای خودروهای برقی ما نیازی نداریم تا بیمه جدیدی را وضع کنیم ، در حقیقت می توان از همان بیمه های قبلی و تعریفی که برای آنها در نظر گرفته شده استفاده نمود. هرچه قدرت موتور شما بیشتر باشد در نهایت باید هزینه بیشتری را برای آن پرداخت کنید.   تنها تفاوت با توجه به ریسک های احتمالی می تواند تغییراتی را در قیمت آنها به وجود آورد.

نظر شما درباره حق بیمه خودروهای برقی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز