معمولا همه کار کردن ها همانند یک کار کارمندی بی دردسر و به راحتی انجام نخواهد شد. بلکه کارهایی هم وجود دارند که همواره نیاز به نیروی بدنی زیاد داشته و از جمله مخاطره آمیزترین مشاغل به شمار خواهند رفت. در رابطه با این کارها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان های بیمه ای در کشور باید تدابیری بیاندیشند تا افراد مشغول در آن پیش از موعد از کار افتاده نشوند.

حادثه در حین کار و تدابیر لازم در این خصوص

معمولا از کار افتادگی پیش از موعد به هر دلیلی که اغلب ناشی از حوادث در حین کار می‌باشد، می‎تواند ضرر بزرگی هم برای خانواده و هم برای دولت به شمار رود. دولت باید خرج این افراد را بدهد. با یک بررسی ساده متوجه خواهیم شد که تعداد این افراد هم کم نیستند و همواره خیل عظیمی از جمعیت کاری را در کشور به خود اختصاص می‎دهند. عملا نیروهای بیکاری هستند که دولت باید به آنها کمک کند.

 

چرا حادثه در حین کار مهم تلقی می‎شود؟؟؟

در گذشته تعداد حوادث در حین کار بیش از میزان حال بود، اما از یک زمان به بعد این ضرورت دیده شد که باید این تعداد از جمعیت کنتزل شوند و خطرات موجود از سر راه آنها برداشته شود. در حقیقت چنین کاری هم رخ داد. اما باز هم حادثه هیچ گاه خبر نمی‎کند و همواره به دنبال ما خواهد بود. با وجود مشاغل سختی همچون کارگران ساختمانی و . . . باز هم بر تعداد آنها اضافه شده است. پس به نوعی می‎توان گفت باید مشکل را از ابتدا بررسی نمود.

حادثه در حین کار و تدابیر لازم در این خصوص

بهداشت کار به این موضوع اشاره دارد که به عنوان مثال یکی از حوادث در حین کار را با کلاه ایمنی یا با گوشی‎های ضد صدا می‎توان جبران کرد، این در حقیقت یک راه کم هزینه برای جبران هزینه‎های زیاد خواهد بود. اما زمانی که به کارگر هشدار داده می‎شود کار کردن با دستگاه مقابل خطرناک است و باید دقت خود را بالا ببرد، این انتظار وجود دارد که او به توصیه‎ها عمل کند. اما باز هم شاهد قطع یا نقص عضو در بین کارگران خواهیم بود. یا خواهیم دید که کارگران به اصول بهداشتی و ایمنی در حین کار توجهی ندارند و بنابراین ممکن است که از ارتفاع سقوط کنند و جان خود را از دست بدهند.

 

آموزش یکی از راه‎های پیشگیری است!

با اینکه در بسیاری از امور آموزش‎های لازم پیش از خدمت، حین خدمت و حتی به صورت موردی رخ می‎دهد، اما در حین حادثه هیچ یک از آموزش‎هایی که در ابتدا به آنها داده شد، به کار گرفته نمی‎شود. در نتیجه نیاز است تا این آموزش‎ها به سطوح بالاتری در هر صنف داده شود و اصناف آموزش‎ها را به کارگران خود برای پیشگیری از حوادث در حین کار ارائه نمایند.

حادثه در حین کار و تدابیر لازم در این خصوص

این آموزش‎ها باید به صورت عملی به کارگر یا رئیس اصناف داده شود تا عملا با خطر مواجه شوند یا فیلم‎های واقعی که از چنین حوادثی در دسترس می‎باشد برای پی بردن به عمق ماجرا برای آنها به نمایش درآید. قطعا اثر این آموزش‎ها اگر به صورت مستمر باشند، بسیار بالاتر خواهد بود و هزینه‎های از کار افتادگی ناشی از بی دقتی در حین کار هم کاهش خواهد یافت.

 

سازمان تأمین اجتماعی مجری طرح آموزشی

شایدای سوال پیش آید که آیا سازمان تأمین اجتماعی از حوادث در حین کار باخبر است تا بتواند آنها را آموزش دهد؟ اما باید بدانید که تمامی این امور به سازمان تأمین اجتماعی حتی به صورت غیر مستقیم مرتبط است. زیرا این سازمان باید حق افرادی که در حوادث مختلف صدمه دیده‎اند را بپردازد. قطعا به دلیل حضور در صحنه حوادث از جهات مختلف یک حادثه را بررسی خواهد کرد و آموش خوبی را ارائه خواهد کرد.

حادثه در حین کار و تدابیر لازم در این خصوص

در چنین شرایطی که شرکت‎های بیمه‎ای با مشکلات مالی بسیار زیادی روبه رو هستند، سرمایه گذاری برای طرح‎هایی که می‎تواند اندکی از این خسارات را کاهش دهد و به نوعی پیشگیری کند خود یک نور امید در دل ایجاد خواهد کرد. قطعا تأثیرگذار خواهد بود و هزینه کم می‎تواند از یک هزینه بیشتر و بزرگتر جلوگیری نماید. بیمه تأمین اجتماعی در خصوص کار کردن یک کارگر اعتقاد دارد که نه تنها کارگر بلکه کارفرمای او هم باید با خطرات در حین کار آشنا شود. زیرا کارفرما باید محیط را به گونه‎ای آماده سازد تا جان کارگر حفظ شود. بهداشت و ایمنی در حین کار همانند، واکسیناسیون علیه بیماری‎هایی است که هنوز در بدن فرد رخ نداده، اما اگر رخ دهد ممکن است که توانایی او را برای زندگی از بین ببرد.

 

کدام مشاغل در اولویت هستند؟؟؟

همانطور که می‎دانید در ایران و در بسیاری از کشورهای مختلف از جمله پرخطرترین کارها، کار در معدن با ریزش ناگهانی آوار و پس از آن کار در یک ساختمان و برج‎های امروزی است. سقوط یک کارگر آنقدر زیاد شده که اکنون کارگر خود شرایط ایمنی را با بستن طناب و . . . برای ماندن در جای خود رعایت می‎کند. به همین دلیل این دو زمینه شغلی در اولویت طرح‎های آموزشی قرار دارد.

حادثه در حین کار و تدابیر لازم در این خصوص

آموزش تنها به گفتن و رد شدن از یک موضوع مرتبط نیست، بلکه آن موضوع باید به صورت کاملا از طریق دیداری و شنیداری و بازسازی آن صحنه، همچنین از طریق ارائه یک سری کتاب‌ها ، پمفلت‌ها و . . . به کارگران و کارفرمایان و . . . تفهیم شود تا با موضوع بیشتر آشنا شوند و آن را جدی بگیرند. اگر بتوانیم برای ایمنی یک کارگر شرایط را فراهم کنیم شاید یک هزینه اندکی را بپردازیم، اما قطعا از هزینه‎های بالاتری که بابت از دست رفتن یا نقص عضور یک فرد باید بپردازیم کمتر خواهد بود.

 

از ضرورت‎ها: جلسه آموزشی به افراد

از جمله ضروریات در پاراگراف‎های گذشته به مواردی اشاره شد. اما در حقیقت این موارد به صورت ابتدایی موجود بودند و رد کنار آنها باید به وضع کردن یک سری قوانین جدید با مطالعه بسیار جزئی در خصوص انواع مشاغل پرداخته شود و قوانین قبلی هم یک مرور و بازبینی شود. تا زمانی که در جایی قانونی به کار گرفته نشود نه تنها آموزش بلکه حتی قرار دادن بهترین شرایط ایمنی هم امری تمسخرآمیز خوانده می‎شود. پس به عنوان یک ضرورت باید به آنها توجه شود.

 

منبع:

نسیم آنلاین