بیمه و حضور آن در زندگی بسیاری از اشخاص اهمیت خاصی دارد. این روزها گله‌هایی از بیمه‎های ارائه شده و عدم تناسب آن با حقوق دریافتی وجود دارد.

در همه جای دنیا زمانی که هزینه‎ای از مردم در جهت ارائه خدمات درمانی گرفته می‎شود تا حد امکان به بهترین صورت این خدمات ارائه می‎شود و هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف وجود ندارد. تمامی بیمارستان‎ها و کادرهای درمانی موظف هستند تا بر اساس طرح وظایف خود عمل کنند و بدین ترتیب رضایت خاطر ارباب رجوع را به دست آورند. اما در ایران تا حدودی متفاوت از این شرایط دیده می‎شود.

تناسب بین حق بیمه و خدمات درمانی

ضعف سیستم بیمه در ایران

حق بیمههای بسیار زیادی به صورت ماهانه یا سالانه از مردم دریافت می‌شود اما متناسب آن در زمان نیاز به خدمات، خدمات مطلوبی ارائه نمی‎شود. این موضوع یکی از بزرگترین ضعف‎های سیستم بیمهای در کشورمان ایران می‎باشد. قطعا بر اساس حق پرداختی خدمات دریافتی باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت کاری از پیش برده نخواهد شد. در این زمینه مجلس وارد عمل شد و وجود این تناسب را از مسئولین در این رابطه درخواست نمود. اما مسئولین ادعا دارند که در حال حاضر حقوق دریافتی با توجه به گرانی‎های موجود تناسبی ندارند و به همین دلیل نیاز است تا بررسی‎های بیشتر و منطقی‎تری در نظر گرفته شود.

تناسب بین حق بیمه و خدمات درمانی

تفوت حق بیمه‎های دریافتی و پرداختی

حق بیمههای تعیین شده باید بر اساس حقوق یک فرد تعیین شود و بر همان اساس که حق بیمه بیشتری دریافت می‎شود خدمات مناسب‎تری نیز به آنها داده شود. قطعا حق بیمهای که از یک فرد کارگر گرفته می‎شود با فردی که کارمند است باید تفاوت داشته باشد. زیرا میزان حقوق دریافتی آنها در هر ماه با یکدیگر متفاوت می‎باشد. پس حق بیمه‎هایی که به صورت دولتی دریافت می‌شود نیز با حق بیمههایی که در بخش‎های خصوصی دریافت می‌شوند اندکی با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت انتظارها را نیز افزایش می‎دهد.

همچنین ببینید :  بیمه تکمیلی در افراد ایثارگر

در مجلس و توسط وزیر بهداشت همواره به این موضوع تأکید شد که فرد بیمه شده باید بر اساس حقوق ماهیانه خود حق بیمه را بپردازد و بیشتر از آن جایز نیست. علاوه بر آن برخی از افراد هم هستند که به دلیل بیماری‌‎های موجود نیاز دارند تا از خدمات درمانی بیشتری استفاده کنند که قطعا نباید بر اساس حق بیمه این خدمات ارائه شود زیرا نیاز آنها بیشتر است.

نقش دولت در حق بیمه‎ها

دولت باید بتواند شرایطی را فراهم کند که حقوق‎ها بیشتر شوند تا بتوان حق بیمه را از حالت فعلی که ده درصد می‎باشد به درصدی بیشتر رساند. قطعا با توجه به هزینه‎های موجود هرچه این میزان بیشتر شود میزان خدمات و کیفیت آنها نیز افزایش خواهد یافت. این نه تنها برای رفع مشکلات بیمه‎ای موجود بلکه برای ایجاد تغییرات بارز از نظر کیفیت خدمات درمانی هم می‎تواند به نفع باشد.

تناسب بین حق بیمه و خدمات درمانی

مالیات بر ارزش افزوده باید از بیمهها حذف شود. قطعا این مالیات نباید از مردم دریافت شود و بهترین راه دریافت آن از پزشکان فعال در این سیستم است. زیرا آنها هستند که از این راه درآمد کسب می‎کنند و بر اساس قانون نیز باید از این طریق به پرداخت بخشی از آن بپردازند.

نظر شما درباره تناسب بین حق بیمه و خدمات درمانی  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز