بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث دو نوع رشته بیمه‎ای جدا از هم هستند که تنها در نفس عمل یعنی ارتباط آن با راننده خودرو با یک ویژگی مشترک همراه می‎باشند. در غیر این صورت هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.

در مطلب پیش رو قصد داریم تا شما را با تفاوت‎های عمده بین بیمه شخص ثالث و همچنین بیمه بدنه آشنا نماییم. در این صورت شما می‎توانید با آگاهی بیشتری نسبت به بیمه کردن وسیله نقلیه خود اقدام نمایید. معمولا بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث زمانی کاربرد دارد که فرد با اتومبیل خود به یک فرد یا یک خودرو برخورد کرده باشد. برخی از رانندگام محتاط از قبل برای چنین روزی برنامه ریزی دارند و از انواع بیمه‎های مربوط به خودرو که شامل بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و همچنین بیمه سرنشینان خودرو می‎باشد بهره می‎برند.

تفاوت عمده بین بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه

زمانی که فرد با خودرو خود در معابر شهری یا جاده‎های برون شهری در حال حرکت باشد تصادف یک امر پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر به شمار می‎رود. در چنین تصادفاتی ممکن است که با شدت به یک عابر برخورد داشته باشد. برخورد با عابر یا از نوع غیر جدی می‎باشد که تنها با شکستگی های مختلف همراه خواهد بود یا با نقص عضو و یا با مرگ، که در هر یک از موارد میزان دیه و پرداخت خسارت به شخص بر اساس بیمه شخص ثالث تعیین خواهد شد. به چنین ترتیبی شخص می‎تواند خودروی خود را آزاد کند و پس از آن به رانندگی بپردازد. اما در صورتی که بیمه شخص ثالثی وجود نداشته باشد رانندگی با خودرو ممنوعیت دارد.

اجباری بودن یا عدم اجبار در بیمه نامه

بیمه شخص ثالث در مقایسه با بیمه بدنه یک بیمه اجباری می‎باشد. این بیمه برای تمامی رانندگان باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت با برخورد قانونی و توقیف خودرو مواجه خواهند شد. شخص ثالث تنها در برابر عابرین و شخصی که خارج از خودرو در حال حرکت می باشد صدق می کند. بنابراین شامل افراد دیگر نخواهد شد. شخص برای آنکه بتواند در تصادفات شدید جاده‎ای خسارت دریافت کند، می‎تواند از بیمه سرنشینان نیز بهره ببرد.

تفاوت عمده بین بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه

اما در مقابل بیمه بدنه با رویکردی متفاوت به یک فرد راننده خدمت رسانی می‎کند. در برخی از موارد ممکن است که فرد بر اثر بی حواسی یا بی دقتی سایر رانندگان تصادف کند. این تفاوت دو خودرو با یکدیگر قطعا با خسارات مالی زیادی همراه خواهد بود. بیمه بدنه موظف است تا این چنین خساراتی را تا پایان پرداخت نماید. اما بیمه بدنه همانند بیمه شخص ثالث حکم اجباری ندارد و هر راننده‎ای که دور اندیش باشد از آن استفاده خواهد کرد.

تفاوت مهم بیمه بدنه با بیمه شخص ثالث

بیمه بدنه تنها به خسارت‎های مربوط به برخورد خودرو محدود نمی‎شود. بلکه در این راستا شما باید جوانب دیگر کار را بسنجید. در برخی از موارد بر اثر پارک خودرو در جایی غیر ایمن ممکن است که سرتی از خودروی شما صورت پذیرد، هر نوع سرقتی یا خسارتی که به خودروی شما وارد شود توسط بیمه بدنه تقبل خواهد بود. گستره فعالیت‎های بیمه بدنه بسیار متفاوت است و با توجه به شرایط شما این گستره تعیین خواهد شد.

تفاوت عمده بین بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه

تخفیفات بیمه ای

خسارت‎های بیمه‎ای معمولا یک سقف محدودی برای پرداخت دارند که بر اساس شرایط مالی پذیرنده تعیین خواهد شد. هرچه این میزان بیشتر باشد هزینه پرداختی از جیب شما کاهش خواهد یافت اما هزینه حق بیمه افزایش خواهد یافت، بنابراین با توجه به شرایطی که دارید می‎توانید یکی از راه‎های تعیین شده را انتخاب نموده و از آن برای پرداخت خسارت خود بهره ببرید. در مواردی که فرد در طول مدت بیمه خود از بیمه‎های ذکر شده استفاده نکند برای مرحله بعدی از تخفیفات خوبی بهره مند خواهد شد. میزان این تخفیفات در طی سالهای آینده افزایش خواهد یافت.

نظر شما درباره تفاوت عمده بین بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

http://www.ana.ir/news/268334