در رابطه با تعهدات بیمه ای دام می توان گفت که تغییرات زیادی وجود دارد اما یکی از آنها را افزایش دویست و پنجاه درصدی سقف تعهدات می توان دانست.

بررسی ها حاکی از آن هستند که سقفی برای تعهدات بیمه ای در نظر دارند ، اما آیا این سهم می تواند افزایش یا کاهش داشته باشد؟ در رابطه با افزایش یا کاهش این رقم قطعی خواهد بود ، اما حالا سقفی را که تعیین کرده اند در حدود دویست و پنجاه درصد خواهد بود. این سهم در زمینه ی دامی افزایش پیدا کرده است. اما چرا این افزایش تنها برای برخی از استان ها محسوس تر است؟ در حقیقت علت اصلی در این رابطه را می توان به موضوع گسترده بودن یک منطقه و همچنین تنوعی که از نظر اقلیمی وجود دارد نسبت داد.

تعهدات بیمه ای در زمینه ی دام به چه صورتی خواهد بود؟

استان کرمانشاه در بین استان های کشوری از این مزایا برخوردار بوده و از این منظر در زمره ی پرخطرترین ها قرار می گیرد ، بنابراین این مهم است که ما چگونه می توانیم از این شرایط به شکل خوبی کمک بگیریم. هرچه فعالیت یک استان در این رابطه بتواند بیشتر باشد ، یک نقطه مهم به شمار می رود که باید تمرکزها را در این رابطه گسترش داد. در این خصوص تغییرات بیمه ای که رخ داده از ابتدای سال 94 بود و این تغییرات تاکنون هم ادامه داشته است. تعرفه هایی که به شیوه ی خود تغییر می یابند.

زمانی که قیمت ها را تغییر می دهند هر کشاورزی در خصوص آن اظهار نظر خواهد کرد و همیشه هم این نارضایتی وجود دارد و هیچ گاه هم به پایان نمی رسد. در رابطه با تعهدات بیمه ای که برای باغبان ها و هم زارعت پیشگان در نظر داشته اند در حدود دو برابر افزایش و در زمینه ی دام هم دویست و پنجاه درصد افزایش را شاهد هستیم.

تعهدات بیمه ای در زمینه ی دام به چه صورتی خواهد بود؟

هزینه ای که از یک کشاورز دریافت می شود یکی از کمترین هزینه ها خواهد بود ، بنابراین نباید انتظارات دیگری را داشت. بیمه ها هم در عین حال حضور دارند و می توانند در سریع ترین زمان ممکن کارهای مربوط به بیمه و خسارت ها احتمالی را انجام دهند. کشاورزان تنها اقدامی را که باید جدی بگیرند در رابطه با بیمه کردن انواع محصولات خواهد بود ، حتی اگر تاکنون هیچ اتفاقی هم برای محصولات آن ها رخ نداده باید در عین حال این احتمال را بدهند که هر بار می تواند شرایط بدی پیش آید ، پس بیمه کردن یک راه پیشگیری خواهد بود.

نظر شما درباره تعهدات بیمه ای در زمینه ی دام چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز