رشته های تخصصی متنوع در زمینه ی پزشکی وجود ندارد که هریک از آنها بر اساس مصوبات موجود باید از یک تعرفه پیروی کنند ، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

بنابراین ما رشته های متنوع در زمینه ی پزشکی داریم که برای هریک از آنها به صورت حدودی رقمی تعیین شده است و پزشک مربوطه یا سیستمی که ارائه دهنده خدمت در بخش خصوصی است باید از این تعرفه ها نیز پیروی نمایند و خارج از آنها را دریافت نکنند.از نظر میزان این درصدها افزایش یافته می تواند تا حدود دو هفته دیگر دچار تغییراتی شوند و کمی هم افزایش پیدا کنند. بنابراین رقم قطعی نیست و احتمال بالا رفتن آن هم دور از انتظار نخواهد بود. برای آنکه سیاست گذاری در این رابطه صورت پذیرد به شورای مربوطه داده شد.

تعرفه های پزشکی و سایر رشته های پزشکی مشخص شد!

برای این که تعرفه های پزشکی را در بخش خصوصی تعیین نمایند گروه های بسیاری وجود دارد که می تواند این همکاری را ادامه دهد. کارشناسانی که در زمینه های اقتصادی و . . . فعال هستند در اولویت قرار دارند زیرا با جزئیات مسائل روز نیز آشنا خواهند بود. برای به دست آوردن آن معمولا تعرفه ها با استفاده از فرمول هایی با مرجع علمی تعیین می شود. دو هفته زمان برای این کار کافی خواهد بود. اما تعیین شدن درصد واقعی هنوز جای ابهام دارد و بزرگ ترین مسئله ای است که ذهن ها را به خود مشغول ساخته است.

قطعا فاصله هایی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تغییرات را به همراه داشته باشد اما عملا نمی توانیم به صورت رسمی و دقیق بیان کنیم. زیرا در این رابطه علاوه بر نظرات کارشناسان باید افراد دیگری هم حضور داشته باشند که بتوانند نظر خود را ارائه دهند. قیمت بیمه ها و تعرفه مربوط به مطب ها هم باید در این مسیر تعیین لحظا شوند. منابع زیادی برای استخراج یک عدد واقعی وجود دارد.

همچنین ببینید :  بیمه خشونت سیاسی؛ جدیدترین رشته بیمه

متأسفانه رسانه ها می توانند افکار عمومی را دچار تشویش کنند و آنها را برای اعدادی نجومی آماده کنند ، در حالی که اینگونه نبوده و بر اساس نرخ مصوب این تعیین قیمت انجام خواهد شد.

تعرفه های پزشکی و سایر رشته های پزشکی مشخص شد!

در سال جاری میزان درصد افزایش یافته برای ویزیت پزشکات در بخش دولتی و همچنین خصوصی هشت درصد بوده که البته تعرفه های خدمات مربوط به هتلینگ بیمارستان تا پانزده درصد و در بخش خصوصی هم با عدد بیست و پنج درصدی افزایش پیدا نموده اند.

پزشکانی که دکترا دارند و پروانه دارند  ۲۷ هزار تومان ، پزشکان ، دندانپزشکان و . . . با مدرک عمومی ۴۱ هزار تومان ، فوق تخصص و . . . ۵۲ هزار تومان د ریافت می کنند. روانپزشکان ‌۵۹ هزار  تومان ، کارشناسان ارشد ۲۲هزار تومان  و کارشناسان هم ‌۱۹ هزار تومان ویزیت را دریافت خواهند کرد.

نظر شما درباره تعرفه های پزشکی و سایر رشته های پزشکی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

بهداشت نیوز