در رابطه با تعرفه های پزشکی برای سال آینده هیچ تصمیمی گرفته نشده اما این احتمال وجود دارد که در سال آینده تغییرات قابل توجهی را مشاهده کنیم.

بررسی های اولیه نشان دهنده آن هستند که در رابطه با اعتبارات تخصیص داده شده برای تعرفه های پزشکی با توجه به اینکه اعتبارات اصلی در رابطه با حوزه سلامت به عدد حدودی پانزده درصدی باز می گردد در رابطه با بودجه مورد نظر هم این عدد به همین حدود باز  خواهد گشت و تقریباً به پانزده درصد افزایش پیدا می کند. اما هنوز این رقم با قطعیت بیان نشده و گمانه زنی هایی در این رابطه وجود دارد.

تعرفه های پزشکی و درصد احتمالی افزایش آن

بیشترین درصدی که برای افزایش قیمت ها در نظر داشته اند به عددهای متنوعی باز می گردد که در رابطه با آنها بیشترین میزان برای هتلینگ مربوط به بیمارستان ها، همچنین هزینه های در نظر گرفته شده برای داروها، علاوه بر آن خدمات مربوط به بیمارستان ها خواهد بود. خدماتی که برای بیمارستان ها در حالت فعلی در حال انجام است نباید حتی کوچک ترین درصدی کاهش داشته باشد. در این برنامه ریزی سعی بر آن است که مردم کمترین میزان هزینه ها را پرداخت نمایند.

هزینه هایی که برای درمان در نظر گرفته شده با توجه به این نکته که هم اکنون چند برابر شده و برای هر فردی قابل پرداخت نیست نیاز است تا بودجه ی بیشتری به حوزه ی سلامت اختصاص داده شود. علاوه بر آن می توان گفت که تجهیزات پزشکی و کالاهایی که در این زمینه تهیه می شوند بر اساس بالا رفتن قیمت واردات به چند برابر افزایش قیمت پیدا کرده اند. برخی از اقلام دارویی وارداتی هم از این قاعده مستثنی نیستند. وضعیت کنونی نیاز به پوشش بیشتر بیمه ها دارد.

تعرفه های پزشکی و درصد احتمالی افزایش آن

در رابطه با هزینه های بستری شدن یک فرد در بیمارستان نود درصد هزینه ها و همچنین در رابطه با خدمات سرپایی هم در حدود هفتاددرصد توسط بیمه ها پرداخت خواهد شد. سطح پوشش فعلی از خدمات بیمارستانی نیازمند آن است تا بتوانیم به تعرفه های بیشتری توجه کنیم. هزینه مربوط به تعرفه های پزشکی تا پایان سال جاری با توجه به برآوردها باید تعیین شوند و نمی توان از آن غافل شد.

در خصوص خدماتی که در بخش بهداشتی کشور در حال ارائه بوده و در رابطه با گروه های پرخطر هم هستند این درصد تعیین شده صفر بوده و مردم به صورت رایگان خدمات خود را دریافت می کنند.

نظر شما درباره تعرفه های پزشکی و درصد احتمالی افزایش آن چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

آفتاب ایلام