شرکت‎های کوچک بیمه‎ای بسیار زیادی در ایران وجود دارند. این شرکت‎ها باید روزی با یکدیگر ادغام شوند تا بتوان به هدف دلخواه خود رسید.

در هر مجموعه‎ای اگر تعداد بی شماری وجود داشته باشد معمولا سودرسانی و بروز مشکلات فراوان مانع از بهبود وضعیت خواهد شد. بهترین راهکار برای کاهش چنین موانعی استفاده از مبحث یکی کردن شرکت‎های کوچک بیمه‎ای می‎باشد. زمانی که تعداد از ده به پنج کاهش پیدا کند، قطعا نظارت بهتر صورت خواهد گرفت و بازده نهایی کار توسط چند کارشناس خبره بررسی خواهد شد. در غیر این صورت هریک با هدف خود پیش خواهند رفت و هدف بزرگ را مانع پیشرفت می‎دانند.

تعدد شرکت های کوچک بیمه ای

منفعت ادغام شرکت‎های کوچک بیمه

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به همین موضوع اشاره دارد. او مایل است تا ساز  و کاری طراحی شود تا توسط آن شرکت های کوچک بیمه ای بی شماری که در سطح کشور در حال فعالیت هستند با یکدیگر یکی شوند و در نهایت چند شرکت بزرگ بیمه‎ای تحت پوشش قرار گیرند. به چنین ترتیبی صنعت بیمه جانی دوباره خواهد گرفت و از بسیاری مشکلات رهایی خواهد یافت.

تعدد شرکت های کوچک بیمه ای

متأسفانه امروزه بیمه مرکزی برای اجازه دادن به هر مؤسسی آماده بوده و محال است که در صورت وجود شرایط با شرکت های کوچک بیمه ای مخالفتی داشته باشد. اما اینکه هر ارگان و بانکی به تأسیس یک شرکت بیمه‎ای بپردازد و به نوعی بخش خصوصی فعال تر باشد چاره ساز نخواهد بود و همواره مشکل پابرجا باقی خواهد ماند.

نقش بیمه مرکزی

در صورتی که این شرکت‎های کوچک بیمه‎ای نتوانند از زیر بار مشکلات رهایی یابند بیمه مرکزی باید پاسخگوی سرمایه مردمی باشد که با هزاران امید در این شرکت‎ها برای سرمایه گذاری اقدام نموده اند.

شاید با یکی شدن بیمه‎های مختلف بخصوص در بخش خصوصی مشکل صنعت بیمه به صورت کلی حل نشود. اما قطعا این مشکل تا حدودی مرتفع خواهد شد. بهبود حتی برای یک درصد نیز خود با رشد خوبی همراه خواهد بود. در نتیجه می‎توان از آینده‎ای روشن‎تر صحبت کرد. اگر راه حل‎هایی ارائه نشود و ما صنعت بیمه را با همین شرایط کنونی رها کنیم، قطعا اتفاقات خوبی در انتظار نخواهد بود و میزان ورشکستگی شرکت‎های بیمه ای بیشتر از امروز خواهد شد.

تعدد شرکت های کوچک بیمه ای

یکی از بزرگترین کوتاهی‎ها در حق صنعت بیمه بی توجهی بخش دولتی در پرداخت حق بیمه‎های بسیار زیاد است. این بدهی‎ها روز به روز در حال افزایش می‎باشد. اما گویا بخش دولتی دوست ندارد که به این بدهی‎ها خاتمه دهد.

نظر شما درباره تعدد شرکت های کوچک بیمه ای چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز