تصادف جرحی تصادفی است که موجب ایجاد جراحت بدنی می‏‎شود. منظور ما از تصادف جرحی، معنای کلی کلمه است. یعنی ممکن است از یک زخم کوچک بر روی پوست تا قتل را در بر بگیرد. در تصادفات جرحی باید زخم و خونریزی در آن رخ داده شود. اما تصادفات خسارتی در زمره تصادفاتی قرار دارند که از باب خوشبختی فرد پ، هیچ آسیب بدنی صورت نگرفته و خسارت موجود به وسایل نقلیه یا سایر اموال فرد بوده است.

وظایف طرفین در تصادفات خسارتی

اما مهمترین بخش از این سؤال به این باز می‎گردد که تکلیف هر یک از رانندگان در تصادفات جرحی و خسارتی چه خواهد بود. در تصادفات خسارتی تکلیف رانندگان این است که از یک سمت با پلیس 110 تماس بگیرند. کار بعدی بر خلاف تصورات بسیاری از افراد این است که خودورهای تصادفی را از محل مورد نظر که ممکن است در وسط خیابان باشد به محل خلوت‎تر در همان محل انتقال دهیم. در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی‎آید و افسر مربوطه هم از این موضوع شاکی نمی‎شود. در صورتی که خودروها در همان محل حادثه قرار گیرند و ترافیک شدیدی را به وجود آورند، در صورتی که افسر به محل اعزام شود و چنین ترافیکی را ببیند، هر دو راننده را جریمه خواهد کرد. زیرا در نظم ترافیکی منطقه اختلال ایجاد کرده‎اند.

تصادفات

شاید این سؤال در ذهن بعضی از افراد نقش ببندد که آیا در تصادفات خسارتی با تغییر در محل خودروها در تشخیص مقصر حادثه مشکلی رخ نمی‎دهد. پاسخ خیر است، زیرا در تصادفات خسارتی، تشخیص مقصر حادثه به راحتی امکان پذیر است. اما در تصادفات جرحی نباید به هیچ عنوان خودورها جابه جا شوند، زیرا تمامی اجزای تصادف برای تعیین میزان خسارت و مقصر حادثه بسیار ضروری است.

نکته مهم در جابه جایی در تصادفات

در صورتی که بخواهیم اتومبیل یا فرد آسییب دیده را جابجا کنیم به نوعی صحنه تصادف را دچار بی‎نظمی ساخته‎ایم. به همین دلیل است که در این موارد تذکر داده می‎شود که باید منتظر نیروهای پلیس و نیروهای امدادی باشیم. مگر در مواردی که افراد در اتومبیل گیر افتاده‎اند و افراد اطراف آنها بدون آسیب به بدنشان بتوانند از اتومبیل این افراد را خارج سازند مشکلی ایجاد نمی‎شود.

در تصادفات یک نکته بسیار مهم این است که رانندگان باید صبر داشته باشند و به محض تصادف نباید با یکدیگر درگیر شوند. زیرا در این موارد به دلیل دعواهای لفظی، بارها پیش آمده که این دعواها به دعواهای زد و خورد تبدیل شده‎اند. علی رغم آنکه تصادف هیچ آسیبی به طرفین وارد نکرده بود، آسیب‎ها به دلیل دعواهای پس از تصادف باید این موارد جدی گرفته شوند. اگر چنین پرونده‎ای به دادگستری داده شود، دادگستری دو پرونده را از هم جدا می‎کند. زیرا مسئله تصادف از مسئله دعوای پس از آن به طور کامل جدا است. قطعا با چنین پرونده‌هایی برخورد خواهد شد.