بیمه کلونی ها که مربوط به تمامی زنبورداران عسل است نشان دهنده اجباری بودن این ماجرا است و در این رابطه با توجه به بررسی های نهایی باید اصلاحاتی صورت پذیرد.

با توجه به این که مخاطرات طبیعی همچنان در شهرهای مختلف از کشور سیستم مربوط به کشاورزی را تهدید می کند باید چاره ای اندیشیده شود. وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با آن بخصوص در برابر سیل که با توجه به بارش های اخیر احتمال وقوع آن به نسبت پارسال بیشتر است ، برای حفظ سرمایه مربوط به سرمایه داران اقداماتی را در رابطه با بیمه اجباری کلونی های زنبورعسل در نظر دارد. در این صورت تمامی کلونی ها باید توسط بیمه حمایت شوند.

بیمه کلونی چیست و چه مزایایی دارد؟

تفاهم نامه ای در این رابطه امضاء شد اما این تفاهم نامه با مشکلاتی جزئی همراه می باشد که باید اشکالات مربوط به آن بررسی و از بین برود. یکی از مشکلات جزئی نبودن و نگاه کلی است که در رابطه با این برنامه در نظر گرفته شده است. یعنی به صورت جزئی به تمامی جهات نگاهی نشده و یک تصمیم کلی در نظر داشته اند. متأسفانه تنها مواردی که در نظر داشته اند سیل و همچنین صاعقه بود این در حالی است که خطرات دیگری هم کلونی های زنبورداران را تهدید خواهد کرد و باید آنها هم مورد حمایت بیمه ای قرار گیرند.

باید به صورت کلی جزئیات دیگری هم تعیین شود تا در زمان خسارات به صورت یکباره با آنها مواجه نشویم. به عنوان مثال می توانی به کلونی هایی اشاره نماییم که در زمان خسارات چگونه قرار داشته اند. یعنی اگر کلونی در جایی نامناسب هم قرار داشته باشد آیا باز هم در صورت آسیب مورد حمایت قرار دارد یا خیر؟ این یکی از ابهامات موجود است. علی رغم پیگیری های مختلف اما هنوز هم پاسخی دریافت نشده است.

همچنین ببینید :  Russian Brides At A Glance

بیمه کلونی چیست و چه مزایایی دارد؟

می برخی مخاطرات کامل طبیعی هستند به عنوان مثال می توانیم به آفاتی اشاره نماییم که از جمله آنها ملخ ها هستند ، علاوه بر آن پروانه ها هم در این خسارت ها نقش دارند. برای رهایی از این آفات باید کل منطقه سمپاشی شود در حالی که اگر این کار انجام شود نمی توان به زنبورداری ادامه داد و باید زنبورها را به جایی دیگر منتقل نمود. این می تواند هزینه ها را برای زنبورداران در برابر سودنهایی چند برابر کند.  برای این که زنبورداران این شرایط را قبول کنند باید فرهنگ سازی در این خصوص انجام شود.

نظر شما درباره بیمه کلونی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.