احتمالا بعد از حادثه کشتی سانجی درباره نحوه پرداخت بیمه ها مطالبی را شنیده اید. در این مطلب به بررسی بیمه کشتی و تعریف بیمه کشتی میپرازیم سپس در پایان بیمه کشتی سانچی را مورد بررسی قرار میدهیم.

بیمه کشتی چیست؟

بیمه کشتی زیر مجموعه بیمه های مهندسی میباشد ( درباره بیمه مهندسی ) همانطور که در بیمه مهندسی گفتیم , هدف بیمه مهندسی تامین مالی جامع برای موارد بیمه شده میباشد.

در بیمه کشتی خسارات وارد بر بدنه کشتی و اشخاص ثالث مورد پوشش است. به عنوان مثال در حادثه کشتی سانچی افراد و خود کشتی مورد پوشش بیمه بوده است.

بیمه دریایی چیست؟

بیمه دریایی بیمه است که خسارات کشتی, محموله و پایانه ها و حمل و نقل کشتی را بین مبدا و مقصد گوشش میدهد این نوع بیمه نامه زیر شاخه بیمه نامه باربری است. در بیمه نامه دریایی اموال حما و نقل دریایی مانند پایانه ها , بنادر , سیستم های نفتی و خطوط لوله ها و مسئولیت تلفات مورد پوشش میباشد.

بررسی بیمه نامه کشتی سانچی

در ابتدا باید به بازماندگان خدمه کشتی سانچی تسلیت بگوییم. بیمه نامه کشتی سانجی توسط شرکت ایرانی ملت و البرز و شرکت های خارجی بوده است.

سهم بیمه ها از بیمه کشتی سانچی

محموله کشتی به طور کامل توسط باشگاه های بین المللی P&I بیمه شده است.

اینفوگرافیک درباره بیمه سانچی

بیمه کشتی سانچی

 

 

همچنین ببینید :  Business Annual Standard Meetings