همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

هنرمندان اقشار مظلومی در جامعه ما می باشند که همواره می توانند مورد بی محبتی از سوی بیمه ها شوند. این بار بیمه هنرمندان با جهش خوبی همراه بود.

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

بیمه هنرمندان بیمه ای است که در حقیقت می تواند در رابطه با هنرمندان کشورمان به خوبی عمل کرده و درصد زیادی از مشکلات موجود بر سر راه آنها را حل نماید. بررسی ها نشان می دهد که سطح پوشش بیمه هنرمندان نسبت به سال های گذشته در حدود دو برابر بیشتر شده است و این خود یک جهش بسیار خوب در میزان پوشش بیمه ای برای هنرمندان به شمار می رود. آمار پارسال نشان می دهد که تنها شانزده هزار فرد بیمه شده بودند که امسال این عدد به سی و دو هزار فرد افزایش یافته است.

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

معمولا فعالیت در کار هنری می تواند با روحیات بسیاری از افراد جور در بیاید اما در رابطه با خرج های زندگی چنین لطافتی وجود ندارد. متأسفانه یکی از مشکلات بزرگی که امروزه با آن دست در گریبان هستیم در ارتباط با افزایش قیمت ها و افزایش میزان هزینه های مربوط به درمان و نبود اطمینان از آینده ای درخشان و راحت خواهد بود. این موضوع در حرفه های هنری بیش از پیش خود را نشان می دهد ، تا جایی که امروز شاهد موفق نبودن زندگی برخی از هنرمندان بسیار خوب کشور خود نیز هستیم. هنرمندانی که باید هزینه های درمانی را از جیب بپردازند و هیچ نوع پشتوانه ای برای دوران بازنشستگی خود ندارند.

افرادی که در این نوع حرفه ها مشغول بکار هستند معمولا نسبت به بسیاری از ناملایمت ها واکنشی نشان نمی دهند در حالی که این برخوردها باید از همان روزهای ابتدایی آغاز گردد . قطعا اگر چنین باشد دیگر هیچ گاه شاهد تغییراتی در این زمینه نخواهیم شد و این تغییرات به نفع هنرمندان ما خواهد بود. مسئولان کشور ما نباید به دادن وعده های دروغین خود ادامه دهند زیرا با یک قشر هنرمند و باسیار با انگیزه و با ارزش روبه رو هستند و قطعا هر دروغی می تواند همانند سنگی باشد که به سوی خود نشانه می گیرند.

همچنین ببینید :  بیمه هنرمندان و معضلات غیرقابل حل

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

دو برابر شدن بیمه ها برای هنرمندان قطعا نباید نشانه ای باشد که تنها تحسین ها را به دنبال داشته باشد بلکه فراتر از این موضوع باید به مسئله بسیار مهمی یعنی مسئله ی کیفیت این بیمه ها پرداخت. تا زمانی که کیفیت بیمه ها در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد قطعا دیگر نمی توان انتظار ادامه ی این روند را داشت ، تنها افزایش تعداد خدمت گیران به معنای موفقیت در کار نیست بلکه مهم تر از آن جلب رضایت مردمی خواهد بود.

منبع:

تسنیم نیوز