هنرمندان اقشار مظلومی در جامعه ما می‌باشند که همواره از سوی بیمه‎ها مورد بی‎محبتی و بی‌توجهی واقع می‌شوند. این بار بیمه هنرمندان با جهش خوبی همراه بوده است.

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

بیمه هنرمندان

بیمه هنرمندان بیمه‎ای است که می‎تواند در رابطه با هنرمندان کشورمان به خوبی عمل کرده و درصد زیادی از مشکلات موجود بر سر راه آنها را حل نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح پوشش بیمه هنرمندان نسبت به سالهای گذشته در حدود دو برابر بیشتر شده و این خود یک جهش بسیار خوب در میزان پوشش بیمه برای هنرمندان به شمار می‎رود. آمار سال قبل نشان می‌دهد که تنها شانزده هزار فرد بیمه شده بودند که امسال این عدد به سی و دو هزار فرد افزایش یافته است.

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

هنرمندان و معضلات زندگی

معمولا فعالیت در کار هنری می‌تواند با روحیات بسیاری از افراد جور در بیاید اما در رابطه با مخارج زندگی چنین لطافتی وجود ندارد. متأسفانه یکی از مشکلات بزرگی که امروزه با آن دست در گریبان هستیم در ارتباط با افزایش قیمت و افزایش میزان هزینه‌های مربوط به درمان و نبود اطمینان از آینده‌ای درخشان و راحت است. این موضوع در حرفه‌های هنری و زندگی هنرمندان بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. تا جایی که امروز شاهد موفق نبودن زندگی برخی از هنرمندان بسیار خوب کشور خود نیز هستیم. هنرمندانی که باید هزینه‌های درمانی را از جیب بپردازند و هیچ نوع پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی خود ندارند.

افرادی که در این نوع حرفه‌ها مشغول بکار هستند معمولا نسبت به بسیاری از ناملایمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهند. در حالی که این برخوردها باید از همان روزهای ابتدایی آغاز گردد. قطعا اگر چنین باشد هیچگاه شاهد تغییراتی در این زمینه نخواهیم شد و این تغییرات به نفع هنرمندان ما خواهد بود. مسئولان کشور ما نباید به دادن وعده‌های نا به جای خود ادامه دهند. زیرا با یک قشر هنرمند و با انگیزه و با ارزش روبه رو هستند و قطعا هر دروغی می‎تواند همانند سنگی باشد که به سوی خود نشانه می‌‎گیرند.

همچنین ببینید :  بیمه هنرمندان و معضلات غیرقابل حل

بیمه هنرمندان و افزایش تا دو برابر

دو برابر شدن بیمه‌ها برای هنرمندان نباید نشانه‎ای باشد که تنها تحسین‌ها را به دنبال داشته باشد .بلکه فراتر از این موضوع باید به موضوع بسیار مهمی یعنی مسئله کیفیت این بیمه‎ها پرداخت. تا زمانی که کیفیت بیمه‎ها در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد دیگر نمی‌توان انتظار ادامه این روند را داشت. تنها افزایش تعداد خدمت گیران به معنای موفقیت در کار نیست، بلکه مهمتر از آن جلب رضایت مردمی خواهد بود.

منبع:

تسنیم نیوز