یکی از خبرهای خوشی که می توانیم در رابطه با بیمه های شخص ثالث نیز از آن مثال بزنیم در رابطه با راننده محور شدن این بیمه ها برای دو سال دیگر است.

بحث و بررسی های بسیاری برای راننده محور شدن بیمه های شخص ثالث در میان بود که خوشبختانه با موافقت نیز همراه شده اما اجرای این طرح را بر اساس نیازی که به زیرساخت های متنوعی دارد برای دو سال دیگر قطعی می دانند. یعنی تا دو سال دیگر امکان استفاده از این سیستم برای رانندگان امکانپذیر نیست. این موضوع خود می تواند تشویقی برای رانندگانی باشد که قصد دارد تا رانندگی خود را بهتر کنند و از این روش می توان برای کاهش درصد بیمه ها و افزایش آنها در رانندگان پرخطر هم استفاده نمود.

بیمه های شخص ثالث راننده محور می شوند!

بیمه مرکزی اجرایی شدن این طرح را قبول دارد اما زمان نهایی آن را به دو یا نهایتا سه سال دیگر موکول نموده تا زیرساخت های لازم برای این اتفاق نیز فراهم شود. برای این که چنین طرح با ارزشی نیز رسمی شود و به مرحله ی اجرایی برسد باید برخی از قوانین جدید را جایگزین کنیم یا به قوانین قبلی نیز اضافه کنیم. علاوه بر آن باید مطالعاتی هم از تأثیر مثبت یا منفی این روش در طرح های آزمایشی بر روی رانندگان نیز صورت پذیرد تا با نتایج آن بیشتر آشنا شویم.

در همه کشورهای دنیا بیمه و نرخ مربوط به آن را بر اساس رفتارهای یک راننده تعیین می کنند که این خود می تواند یکی از ابزارها برای جلوگیری از راننده های مخاطره آمیز در شهر و جاده ها شود. شاید یکی از دلایلی که میزان تصادفات و مرگ و میرها با تفاوت فاحشی همراه بوده به دلیل اجرایی شدن این قانون است. اما متأسفانه در ایران این رخداد را نمی بینیم. هرچه کیفیت رانندگی یک فرد بهتر باشد در نهایت می تواند به خوبی نرخ بیمه خود را کاهش دهد.  هر فردی که رانندگی بهتری دارد و از بیمه خود به میزان کمتری استفاده کند درصد تخفیف بسیار زیادی را برای او اعمال می کنند این خود می تواند به رعایت اصول رانندگی نیز منجربه شود.

بیمه های شخص ثالث راننده محور می شوند!

همچنین علاوه بر وضعیت رانندگی ، این بیمه نامه ها و نرخ های اصلی وابسته به آن بر اساس سن ، جنسیت ، تعداد سال های رانندگی و پس از آن بر اساس نوع رانندگی و درصد استفاده از بیمه برای او محاسبه می شود که به نوعی عادلانه خواهد بود.

نظر شما درباره راننده محور شدن بیمه های شخص ثالث چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز