در ماه آبان مشکلاتی دیده شده که یکی از آنها خسارت های به وجود آمده برای بیمه معلم است. جبران چنین خسارت هایی کار بسیار سختی می باشد.

یک بررسی ساده از فعالیت های بیمه معلم این مسئله را بازگو می کند که در ماه آبان یعنی حدود دو ماه گذشته مشکلاتی در خصوص بیمه معلم رخ داده است که این بیمه حدوداً دو برابر بیشتر از آنچه تصور می شود خسارت هایی را دیده و باید این خسارت ها را به نوعی جبران کند. خسارت تعیین شده برای بیمه معلم در آبان ماه سیاه به حدود دویست و بیست و سه میلیارد تومان باز می گردد. یعنی در ماه آبان هیچ نوع سودی برای شرکت بیمه معلم وجود نداشته و هرچه رخ داده ضرر است.

بیمه معلم به عنوان ماه سیاه نامگذاری شده است!

یک بررسی دیگر وجود دارد که مربوط به شرکت های بورسی می شود. در این رابطه صنعت بیمه و همچنین هر نوع شرکتی که به آن وابسته بوده به صورت غیرعادی و بیشتر از حد مجاز به بیمه هایی باز می گردد که از نوع اجباری و عمومی هستند. یعنی صنعت بیمه معلم تمرکز خود را بر روی بیمه نامه هایی دیگر قرار نداده و در نتیجه خسارت ها برای این بیمه به وجود آمده اند.

هر نوع بیمه ای که به صورت اجباری یا عمومی تعیین شود به جز هزینه برای پرداخت کردن خسارت ها هیچ نتیجه دیگری را در بر ندارد.

تعداد فروش انجام شده برای شرکت های بیمه ای از مرز نود و سه درصد می گذرد، اما این میزان فروش پابرجا خواهد بود؟ فروش انجام شده اکثراً در زمینه بیمه نامه هایی هستند که برای بیمه درمان و همچنین بیمه شخص ثالث بوده و همه ی این نوع بیمه ها هم ضرر زیادی دارند و هم در نهایت سود کمتر. از این تعداد فروشی که انجام شده در حدود 63 درصد آنها برای بیمه نامه هایی خواهد بود که برای شخص ثالث کاربرد دارد.

همچنین ببینید :  Free Sex Chat Apps To Talk To Sexy Strangers

بیمه معلم به عنوان ماه سیاه نامگذاری شده است!

خسارت های پرداخت شده به تنهایی برای بیمه معلم در زمینه ی کشتی  انجام شده که در حدود نود و یک میلیارد و نیم میلیون است. درآمدهای کسب شده در زمینه بیمه شخص ثالث بیشترین درآمد بوده و پس از آن به ترتیب بیمه زندگی و بیمه درمان درآمدی را کسب نموده اند. در حدود یک میلیارد فروش بیمه ای برای بیمه معلم وجود داشته که در حدود دویست و بیست میلیارد خسارت را پرداخت کرده اند. بر این اساس هیچ سودی تخمین نزده اند.

نظر شما درباره ماه سیاه بیمه معلم در آبان ماه  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.