در ایران بناهای تاریخی بسیار زیاد هستند. در بین این بناها می توان به بخشی از آنها اشاره داشت که از نظر آثار ملی نیازمند پیگیری بیشتر و بررسی هستند و در نتیجه میتوان گفت که ارزش بالایی برخوردارند.

بیمه برای بناهای تاریخی در ایران یکی از اولویت هایی است که از سوی بیمه مرکزی نیز مورد حمایت قرار دارد. در این راستا می توان گفت که بیمه مرکزی برای این که بتواند مناطق با ریسک بالا را نیز تشخص دهد باید تلاش بسیاری را به خرج داده و در حقیقت این تلاش به نوعی نتیجه مطلوب خود را خواهد داد. زیرا می توان با این روش هر نوع آُیب هرچند کوچک را هم برطرف نموده و بیمه خسارت ناشی از آن را نیز پرداخت کند.

بیمه شدن بناهای تاریخی در ایران

در خصوص آثار تاریخی که در ایران وجود دارد مرمت این آثار می تواند بسیار ارزشمند باشد ، زیرا دیگر نمی توان چنین آثاری را تهیه نمود. مرمت شدن آثار یک قانون است که در واقع توسط ماده 18 نیز مورد حمایت قرار دارد. به همین دلیل باید توسط دولت طرح هایی نیز بودجه بندی شوند و برای اجرا به سازمان میراث برای مرمت آثر نیز ارسال شود تا مجری اصلی این کار آن را انجام دهد.

علاوه بر این که باید این مرمت نیز انجام شود باید در کنار آن به یک موضوع دیگر هم اشاره نماییم و آن هم در رابطه با حمایت های بیمه ای در کنار بودجه بندی برای مرمت خواهد بود. در مجلس قوانینی نیز به تصویب رسید. در این قوانین در مجلس شورای اسلامی موادی برای مرمت که در حدود پنج ماده است تنها به احیای بافت هایی مربوط به تاریخی اشاره دارد به همین دلیل اهمیت آن به اثبات رسیده است.

بیمه شدن بناهای تاریخی در ایران

اعتباراتی که برای این شرایط در نظر گرفته باید بر اساس قوانین باشد. این قوانین نیز چارچوب هایی را تعیین خواهند کرد. آثار در دو گروه نیز طبقه بندی شده اند . این دو گروه شامل اموالی است که منقول بوده و همچنین اموالی که به صورت غیرمنقول وجود دارند. در هر دو گروه شرایط متنوعی وجود دارد.

علاوه بر دولت ، تمامی شهرداری های کشور ، همچنین تمامی شوراهای اسلامی موظف هستند تا این شرایط را به صورت مناسب فراهم آورند. این همکاری باید برای تمام مدت ادامه داشته باشد تا بتوان از نظر عمرانی نیز شرایط ایده آلی را ایجاد نمود. بافت ها اغلب فرسوده هستند و باید هزینه های خوب و به صرفه ای برای بازگشت آنها در نظر داشت.

نظر شما درباره بیمه شدن بناهای تاریخی در ایران چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز