همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

در حوادث رانندگی ، علاوه بر راننده و فردی که در بیرون از وسیله نقلیه بعنوان شخص ثالث محسوب می شود ، باید به افراد دیگر هم توجه کرد. زیرا این افراد در داخل اتومبیل قرار دارند و به هر دلیلی ممکن است که دچار صدمه شوند. در نتیجه بیمه ی این افراد هم بسیار ضروری است. زیرا در صورت آسیب به هر یک از اعضایی که در داخل اتومبیل قرار راننده ی وسیله ی نقلیه مسئول این اتفاق می باشد. این بیمه یعنی بیمه سرنشین خسارت هر گونه صدمه به افراد سرنشین خودرو را پرداخت خواهد کرد.

نکته ی مهم این است که شخص سرنشین در بیمه ی شخص ثالث جایی ندارد و برای اینگونه آسیبها بیمه ی جداگانه ای در نظر گرفته است. راننده ی وسیله ی نقلیه باید بیمه ی سرنشین را در حد قابل قبولی قرار دهد تا در زمان پرداخت خسارت مشکلی پیش نیاید .

خسارت سرنشین در واقع شامل کلیه افراد سوار بر اتومبیل می شود . اما زمانی که افراد از اتومبیل به بیرون آمده و حادثه ای برای آنان رخ دهد ، حتی در صورتی که فاصله ی اندکی با این اتومبیل داشته باشد ، مشمول این قانون نخواهد شد.

بیمه سرنشین

بیمه سرنشین

حادثه برای شخص سرنشین می تواند به آسیبهای شدید و نقص عضو ، به آسیبهای معمولی و حتی مرگ نیز ختم شود. در موارد که آسیب خفیف نیز باشد و هزینه ی آن در حدود یک دهم از هزینه های نقص عضو و فوت یک فرد را شامل شود ، نیز بیمه گر پرداخت خواهد کرد. اما بیش ازاین میزان از تعهد بیمه گر شما خارج است و پرداختی بیش از میزان تصویب شده پرداخت نخواهد شد.

همچنین ببینید :  insur tech چیست و چه مزایایی با خود به همراه خواهد داشت؟؟؟

نکته ی مهم دیگر این است که بیمه گر می تواند 4 نفر سرنشین شما را بیمه کند ، در حالی که برخی از افراد بیش از این میزان را سوار می کنند. در این موارد هرگونه خطر متوجه خود راننده شده و افراد اضافه ای که دچار آسیب شده اند باید توسط خود راننده پوشش داده شده و خسارت آنها پرداخت گردد. زیرا بیمه نمی تواند این موارد را شامل شود.

بیمه سرنشین یکی از بیمه های پیش بینی شده برای خطرات احتمالی می باشد که برخی از افراد هنوز با مزیت این بیمه آشنا نیستند . سایت بیمه امید دارد که با ارائه ی این مطلب خیل عظیمی از افراد به سوی این نوع بیمه گرایش پیدا کنند .