یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با بیمه‎ها به شرایط نامناسب بیمه ایران و بدهی‎ها و کسری بودجه نهایی آن اشاره کرده است.

در حقیقت بیمه ایران یکی از قدیمی‎ترین بیمه‎های موجود در ایران می‎باشد که همواره در طی فرآیندهای مختلف بیمه‎ای نیز حضور داشته است. اما این روزها این بیمه حال و روز خوشی ندارد. گاهی شرایط به گونه‎ای می‎باشد که برای بیمه‎ها با سود و ضرر بسیار همراه خواهد بود. اما بیشتر از هر بیمه دیگری بیمه دولتی بیمه ایران متضرر می‎شود. زیرا این بیمه است که تعداد زیادی از مردم و خسارت‎های موجود را تحت پوشش خود قرار داده است.

بیمه ایران در سرازیری ورشکستگی

شرایط بیمه ایران

هرگاه خبری از خسارت به واحدهای دولتی می‎شود این بیمه ایران است که باید این شرایط را قبول کند و با وجود میزان بدهی و کسری‎های بسیار خسارت‎ها را جبران نماید. اما برخلاف داستان‎هایی که در رابطه با با تزریق مالی و عدم وجود مشکلاتی در این زمینه گفته می‎شود، این بیمه شرایط بسیار نامناسبی دارد. حتی تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته و مشخص نیست که مابقی راه را چگونه پیش خواهد رفت.

شرکت بیمه ایران هم اکنون سود زیادی از بیمه شدگان خود ندارد. زیرا چند برابر این سودها را در طی حوادث مختلف اجبارا برای جبران خرج نموده است. بسیاری از مواقع چنین مشکلاتی برای جلوگیری از تشویش اذهان مردم توضیح داده نمی‎شود. اما شرایط به گونه‎ای آشفته است که در حال حاضر راهی به جز توضیح دادن این مسئله وجود ندارد. مردم باید با واقعیت‎هایی در خصوص بیمه ایران روبه رو شوند.

همچنین ببینید :  چرا بیمه عمر نوزادان شکل گرفت؟ آیا اجباری است؟؟

بیمه ایران در سرازیری ورشکستگی

بیمه ایران و مرز ورشکستگی

یکی از دلایل ورشکستگی بیمه ایران در رابطه با سالهای اخیر و مدیرانی بوده که تنها نام یک مدیر را با خود یدک کشیده‎اند و هیچ خبری از تخصص آنها وجود ندارد. دولت باید این حقیقت را در خصوص بیمه بزرگی همچون بیمه ایران قبول کند و فکری به حال تغییر وضعیت آن داشته باشد. مردم بسیاری با هزاران امید در این بیمه سرمایه گذاری کردند و تنها به واسطه دولتی بودن از آن دست بر نمی‎دارند. شرایط کنونی که برای این بیمه به وجود آمده بسیار ناراحت کننده و نگران کننده می‎باشد.

بیمه ایران در سرازیری ورشکستگی

مدیران زیادی در بیمه ایران رفت و آمد داشته‌‎اند. بنابراین شرایط امروز را نمی‎توان تنها به یکی از آنها اختصاص داد. اما فردی که در حال حاضر بر سر پست مدیریتی قرار دارد باید بتواند تحولی را در شرایط موجود پدید آورد تا مشکل بیشتر از این ادامه دار نشود. بسیاری از نمایندگان مجلس تقاضا دارند تا فعالیت‎های مربوط به بیمه ایران جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرد تا چالش‎های موجود در این بیمه نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نظر شما درباره بیمه ایران در سرازیری ورشکستگی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز