همانطور که در خبرهای گذشته اعلام شد پرستاری در منزل خدمتی جدید است که برای پنج بیماری کلی نیز در نظر گرفته می شود و خدماتی کاملا مجاز هستند.

برنامه ریزی ها به صورت های مختلفی وجود دارد تا بتوان پرستاری در منزل را به نحو احسن انجام داد. در شرایط فعلی بیشتر از هشتصد مرکز وجود دارند که می توانند خدمات مربوط به پرستاری را ارائه دهند. این خدمات مربوطه در منزل انجام خواهند شد. بنابراین کادری مجرب این فضا را پوشش می دهد و تمامی خدمات هم با کیفیت و تضمین ارائه می شوند. بیماری هایی که این خدمات برای آنها صورت می پذیرد در 5 نوع اصلی نیز طبقه بندی می شوند.

بیماری هایی که شامل پرستاری در منزل هستند!

از بین این تعداد مراکزی که خدماتی را به صورت فعال ارائه می دهند در حدود چهارصد مورد دیگر را هم باید به آن اضافه کنید. زیرا در این زمان تعیین شده این تعداد هم باید اضافه شوند تا بتوانند به صورت کلی خدمات موجود را پوشش دهند. هرچه تعداد مراکز بالاتر برود خدمات در سرعت بالاتری انجام می شود. تعداد کادر بالاتر ، آموزش ها پیشرفته تر و نیاز به خدمات بیمارستانی و بستری هم کاهش می یابد. علاوه بر آن این افراد می توانند با تجهیزات خوبی به منازل راه یابند که در آن صورت هزینه ها بالاتر می رود.

در خصوص این خدمات نکته اصلی به این موضوع اختصاص می یابد که همه ی آنها از بیمه بهره می برند. پوشش بیمه اصل بودن کار و در برگرفتن خسارت های موجود را در بر داشته و هزینه ها را هم کاهش می دهد. بیماری هایی که در این طبقه بندی جای دارند عبارتند از بیماری های از نوع قلبی ، سکته هایی از نوع مغزی ، بیمارانی که در icu بستری می شوند ، بیماران سرطانی و در نهایت نوزادانی که برای تعداد روزهای متوالی به دلیل بستری نیاز به مراقبت دارند.

بیماری هایی که شامل پرستاری در منزل هستند!

در صورتی که با جزئیات مختلف مربوط به این طرح توافقات لازم صورت پذیرد می توان انتظار تحولی بزرگ را داشت. تحولی که تاکنون شاید نمونه ای از آن بسیار کمتر دیده شده است. در صورتی که خدمات پرستاری در منزل را بهبود ببخشیم و افزایش دهیم تعداد بستری ها در بیمارستان هم به نسبت قبل بسیار کمتر خواهد شد. بنابراین می توانیم به این موضوع توجه کنیم که برای کاهش بستری های غیر ضروری از این روش باید کمک گرفته شود.

برای دسترسی سریع تر به این خدمات سامانه ای در حال راه اندازی خواهد بود که از آن با نام سامانه پرستاری در منزل یاد می شود. در این سامانه تمامی مراکز با جزئیات به ثبت می رسند تا دائما مورد بررسی قرار گرفته و هیچ نوع اختلالی در کار صورت نگیرد.

نظر شما درباره پرستاری در منزل چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

عصر اعتبار