در جامعه امروزی، کمتر مرگی وجود دارد که راهی برای فرار از آن وجود نداشته باشد. اغلب بیماری‌ها با روش‌های امروزی قابل درمان هستند و تنها در برخی از مواقع که دیگر راهی به جز تعویض یا اصلاح اعضای آسیب دیده وجود ندارد باید پیوند اعضاء صورت گیرد. انصراف دادن از این اتفاق می‎تواند به ضرر بسیاری از بیماران نیازمند باشد.

بیمه پیوند اعضاء

اخیرا در نظام بیمه‎ای کشور چنین رویدادی مورد پشتیبانی قرار گرفته و به تمام افرادی که به عمل پیوند اعضاء نیازمند می‌باشد، بیمه‌ای برای پرداخت هزینه‌ها تعلق می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا انصراف از پیوند اعضاء وجود دارد. تنها با یک عمل پیوند اعضاء می‌توان جان چندین انسان را از مرگ حقیقی نجات داد و خداوند متعال هم این راه را به عنوان وسیله‌ای برای زندگی قرار داده و نپذیرفتن آن نادانی می‌باشد.

برای افرادی که از هم اکنون برای اهدا کردن عضو خود در تلاش هستند فرم‌هایی در نظر گرفته شده است. این فرم‌ها پس از پر شدن نشان دهنده در عضویت قرار گرفتن افراد برای پیوند اعضاء می‌باشد. اما ممکن است که عده‌ای از آنها در میانه راه پشیمان شوند که راهی برای انصراف از پیوند اعضاء برای آنها در نظر گرفته شده است. زیرا مهمترین شرط در پیوند اعضاء رضایت قلبی می‌باشد.

پیوند اعضاء

هزینه‌های مادی و معنوی پیوند اعضاء

پیوند اعضاء می‌تواند بزرگترین کاری باشد که یک انسان در حق انسان دیگر با تصمیم و اراده خود انجام می‌دهد و مسئولان کشور هم این بخشش را گرامی داشته و برای آن مزایایی را در نظر گرفته‌اند. پیوند اعضاء بخصوص اعضای مهمی همچون کبد، قلب و . . . به دلیل حیاتی بودن و سخت بودن عمل‌های مربوط به آنان هزینه‌های زیادی را در بر دارند که می‌تواند برای خانواده‌ای با درآمد متوسط بسیار زیاد باشد.

همچنین ببینید :  Mygirlfund Snaps Critiques 2022

با بیمه شدن پیوند اعضاء و عدم انصراف از پیوند اعضاء می‌توان معجزه و امید را در دل خانواده‌ای که سالها با این درد یعنی بیمار بودن دست و پنجه نرم می‌کردند و علاوه بر آن هزینه‌های زیادی هم متحمل شده‌اند، کاشت.