مسلما تا بحال با انتقال تخفیف بیمه بدنه به ماشینی دیگر موضوع مواجه شده‌اید. شاید موضوع انتقال بیمه بدنه کمی عجیب باشد، یا فکر کنید چنین چیزی امکان‎پذیر نیست و هر ماشینی باید بیمه جداگانه‎ای را تمدید نماید. اما این حالت وجود دارد و بیمه به شما اجازه این کار را خواهد داد.

قوانین انتقال بیمه بدنه

یکی از قوانین موجود در هر بیمه این است که می‎توانید تخفیف موجود در بیمه خود را به اتومبیل خود یا شخص دیگر انتقال دهید. اما در این راستا برخی قوانین دیگر هم باید رعایت شود. مثلا اینکه شما باید انتقال بیمه بدنه را به اتومبیلی هم سطح اتومبیل خود انجام دهید. در غیر این صورت باید هزینه‎ای را بیشتر بپردازید تا بتوانید از تخفیف بیمه بدنه ماشین قبلی خود استفاده نمایید.

این قانون در خصوص اتومبیل‎های ایرانی هم صدق می‎کند. بر فرض مثال اگر بخواهید از پژو 405 به پژو پارس انتقال دهید باز هم باید هزینه‎ای را برای این جابجایی بپردازید. زیرا برای هر میزان بیشتر از پول ماشین دیگر هزینه‎ای ناچیز در نظر گرفته شده است. چنین قانونی برای پرداخت حق بیمه بدنه در حالت عادی هم وجود دارد. زیرا هرچه ارزش ماشین ببیشتر باشد، در زمانی که خسارتی به وجود می‎آید باید هزینه بیشتری هم از بیمه دریافت شود.

مزیت انتقال بیمه به دوباره بیمه کردن

در ادامه مبحث بیمه بدنه می‎توان چنین اظهار کرد که برای بسیاری از افراد این حالت و برخورداری از تخفیفات بیمه‎ای، به دوباره بیمه کردن می‎ارزد. این حالت به خصوص در مواردی است که شما در اتومبیل قبلی خود هیچ تصادفی را نداشتید و حال می‎خواهید از آن خوش حسابی و تشویقی که بیمه برای شما در نظر گرفته استفاده نمایید.

انتقال بیمه بدنه

بیمه بدنه یکی از مهمترین زمینه‎ها که مخصوص شخص راننده است و نمره و تشویقی به شخص راننده همین خودرو داده شده و فرد دیگری نمی‎تواند از آن بهره‎مند شود. زیرا رانندگی افراد با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. یک نفر در تمام طول سالهایی که رانندگی کرده، یک تصادف هم نکرده، مزد چنین رانندگی تشویق در خصوص پرداخت حق بیمه می‎باشد. پس شما نمی‎توانید بیمه بدنه‎ای که حق شده بوده و تخفیفی که برای شما صادر شده را به شخص دیگری واگذار کنید. اما می‎توانید به ماشین دیگر خود انتقال دهید.

بازه زمانی در انتقال

این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که از همان لحظه‎ای که ماشین را فروختید تا روز بعد در همان زمان فرصت انتقال بیمه بدنه را دارید. این یک روز هم برای نگه داشتن بیمه‎ای که راننده خودرویی در اختیار ندارد، زمان زیادی محسوب می‎شود.

پرداخت بیمه بدنه و شخص ثالث از جمله بیمه‎هایی هستند که برای افرادی که رانندگی به عنوان شغلی برای آنها محسوب می‎شود، حق بیمه بیشتری دارد تا مشکلی برای کار آنها رخ ندهد و اگر اتفاقی رخ داد، در اسرع وقت تدابیر لازم برای برطرف کردن مشکل در نظر گرفته شود.

انتقال بیمه بدنه به اقوام صورت نمی‎گیرد. زیرا هر بیمه مخصوص همان فرد راننده می‎باشد و به فرد دیگری واگذار نمی‎شود. اما در خصوص بیمه شخص ثالث این حالت وجود دارد و می‎توان آن را به اقوام درجه یک واگذار نمود.