مستمری بگیران روستایی گویا در این ماه قرار است تا تغییری را در وضعیت حقوق خود مشاهده کنند تا شاید باری از دوش آنها برداشته شود.

بیمه روستایی نوعی بیمه بسیار مهم و مطلوب برای روستاییان است که می‎تواند در جهت بهبود عملکرد آنها نیز نقش داشته باشد. هر روستایی باید از بیمه استفاده کند و این بیمه می‎تواند بازنشستگی و همچنین برای درمان او هم مهم باشد، زیرا از بسیاری هزینه‎های اضافی می‎کاهد. حقوقی که روستاییان در حال حاضر دریافت می‎کنند بسیار کم است بنابراین آنچه که برای آنها در نظر گرفته شده افزایش حقوقی در حدود ده درصد خواهد بود. شاید این افزایش تأثیر زیادی بر روی زندگی شهرنشینی نداشته باشد، اما در روستاها می‎تواند کمک کننده باشد.

افزایش حقوق در بیمه و مستمری بگیران روستاییان

در حال حاضر این مستمری بازنشستگی برای روستاییان به تازگی راه اندازی شده است. قطعا دیده شدن برخی از ایرادات می‎تواند بیشتر به چشم افراد بیاید، اما باید توجه داشت که رفته رفته عیوب موجود برطرف خواهند شد. این هزینه‎ها از طریق صندوق بیمه اجتماعی پرداخت می‎شود. شاید در ماه‎های ابتدایی تأخیر در پرداخت دیده شود که این امر کاملا طبیعی و قابل رفع بوده و باقی نخواهد ماند. پس نباید در این زمینه اعتراضی نمود. این صندوق نه تنها برای روستاییان، بلکه برای تمامی کشاورزان و همچنین برای تمامی عشایر هم قابل استفاده می‎باشد. برای برخی از روستاییان این رقم را می‎توان از ابتدای 96 دانست که مستقیماً برای آنها واریز شده است.

افزایش حقوق در بیمه و مستمری بگیران روستاییان

در حقیقت به جای آنکه ده درصد افزایش حقوق در پایان سال انجام شود چندین ماه زودتر برای سایر روستاییان انجام شد تا بتوان شرایط بد اقتصادی آنها را کمی بهبود ببخشید. در صورتی که فرد موردنظر فوت کند و نتواند از حق بیمه خود استفاده کند بازماندگان می‎توانند در حدود دو سوم از حق او را پرداخت نمایند و در نتیجه در پایان از حقوق بازنشستگی نیز بهره ببرند.

نظر شما درباره افزایش حقوق در بیمه و مستمری بگیران روستاییان  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز