امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود دارد برخی از افراد هستند که به جای کار کردن در تنها یک کارگاه در چند کارگاه به صورت همزمان مشغول می‎باشند.

حق بیمه برای هر فردی بر اساس این که در چند کارگاه نیز فعالیت دارند می‌تواند مشخص شود، که البته در این رابطه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این حق بیمه باید از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز مشخص گردد. جزئیاتی در رابطه با این حق بیمه مشخص خواهد شد که البته باید این  جزئیات را نیز مورد بررسی قرار دهیم. افرادی که به صورت همزمان در چند کارگاه فعالیت دارند مشمول این قوانین هستند.

افرادی که در چند کارگاه مشغول به کار هستند!

شرایط کاری و حقوقی در کارگاه‌ها

افرادی که به عنوان کارگر در چند کارگاه به صورت همزمان کار می‌کنند یعنی به عنوان یک کارگر چند کار را انجام می‌دهند. اما به صورت همزمان نمی‎توانند کارهای مربوط به همه آنها را در تمامی زمان‎ها انجام دهند. بر همین اساس می‎توانیم به این نکته توجه کنیم که این یک فرد در ابتدا باید از حداقل حقوق یک فرد کارگر برخوردار باشد که در واقع برای یک کارگاه در نظر گرفته شده و در حدود یک و نیم میلیون تومان خواهد بود. شاید این حقوق در شرایط امروزی که یک کارگر فعالیت می‎کند حقوق زیادی نباشد اما از این که کاری شته باشد و حقوقی را دریافت نکند بهتر خواهد بود.

افرادی که در چند کارگاه مشغول به کار هستند!

عدم وجود محدودیت برای کار درچند کارگاه

بنابراین برای چنین افرادی هیچ محدودیتی برای فعالیت وجود ندارد و می‎توانند در چند نقطه مختلف نیز مشغول به کار شوند. حتی برای حق بیمه آنها هم محدودیتی وجود ندارد. اما برخی از آنها در چند کارگاه به عنوان کارگاه اصلی خود نیز فعالیت دارند که می‎توانند از حق بیمه آنها استفاده کنند. هیچ نیازی وجود ندارد که حداقل دستمزد برای شغل بعدی نیز در نظر گرفته شود. در صورتی که شغل دیگری وجود داشته نیازی نیست تا از همان مبلغ اصلی برای او وارد لیست بیمه‎اش شود.

همچنین ببینید :  Free Sex Cam Sites

نظر شما درباره بیمه چند کارگاه چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز