منظور از اتباع خارجی در حقیقت افرادی هستند که از کشورهای دیگر همچون افغانستان برای کار در ایران حضور پیدا می‎کنند. این افراد با شرایط خاص تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

لزوم بیمه برای اتباع خارجی

اغلب افرادی که تحت عنوان اتباع خارجی در ایران حضور پیدا می‎کنند، افرادی هستند که از افغانستان به ایران راه پیدا کرده و معمولا برای فعالیت‎های کاری در ایران حضور دارند. فعالیت‎های کاری فرقی ندارد که برای یک ایرانی در حال انجام باشد یا برای یک تبعه در هر صورت با خطراتی همراه خواهد بود که می‎تواند شرایط را تا حد زیادی برای افراد سخت تر کند. اما داشتن بیمه از این حساسیت‎ها و موانع کم خواهد کرد بنابراین بسیار با ارزش است که فرد برای کار در ایران از شرایط بیمه‎ای در این کشور باخبر باشد.

آیا اتباع خارجی هم بیمه می شوند؟

شرایط کاری اتباع خارجی

در ابتدا اتباع خارجی یعنی اتباعی که اجازه حضور در ایران و فعالیت در آن را با خود به همراه دارند. این افراد باید کارت معتبر برای کار در ایران را داشته باشند، در غیر این صورت برای بیمه شدن با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا در هر کارگاه و هر ساختمانی برای حضور اتباع خارجی نیازمند شرایط قانونی بوده و داشتن کارت برای کار یکی از اصلی‎ترین نیازها به شمار می‎رود.

داشتن کارت به معنای داشتن اجازه کار در ایران می‎باشد. چنین افرادی به صورت اجباری باید بیمه برای آنها رد شود و در صورت رد نشدن و تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن اجازه شکایت از کارفرما را دارند.

آیا اتباع خارجی هم بیمه می شوند؟

کارفرما در خصوص کارگران افغان باید بتواند که در پایان هر ماه قبل از شروع ماه بعدی حق بیمه مربوطه را بپردازد. اما کارفرما قبل از آنکه بخواهد حقوق هر ماه اتباع خارجی را پرداخت کند باید هفت درصد از حق آنها را کم کند تا حق بیمه آنها را به همراه مبلغی که خود باید بر روی آن قرار دهد پرداخت کند. بنابراین حق اتباع خارجی برای پرداخت حق بیمه کاری که انجام می‎دهند تنها هفت درصد خواهد بود.

اتباع خارجی و قراردادهای کاری

اتباع خارجی پس از داشتن کارت برای کار در ایران که با اجازه اداره کار صادر می‎شود باید از قراردادهای کاری هم برخوردار باشند. داشتن قرارداد کاری یعنی تا پایان قرارداد از مزایای بیمه‎ای برخوردار می‎شوند و در صورتی که در زمان فعالیت اتفاقی برای آنها رخ دهد از مزایای بیمه‎ای دیگر همچون بازنشستگی یا از کارافتادگی برخوردار خواهند بود. همچنین خدمات درمانی نیز از طریق این بیمه‎ها قابل استفاده می‎باشد.

آیا اتباع خارجی هم بیمه می شوند؟

اتباع خارجی از تمامی مزایای بیمه‎ای برخوردار خواهند بود اما به دلیل حضور اختیاری خود در ایران نمی‎توانند از بیمه‎های زندگی که برای سالهای بعدی می‎باشد بهره مند شوند. حق بیمه‎ای که برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده با جلساتی که در مجلس با حضور وزیران انجام می‎شود تعیین خواهد شد.

منبع:

مهر نیوز